13. Severočeské algeziologické dny

437 | 2 min

MUDr. Michal Matias, FIPP, Medical Director EuroPainClinics pro Českou republiku, vystoupil s odborným sdělením na 13. ročníku Severočeských algeziologických dnů, který se ve dnech 22. a 23. března uskutečnil tradičně v Ústí nad Labem.

Hlavní téma letošního kongresu, který je pořádán pod záštitou Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLK JSP, znělo „Lék je dobrý sluha, ale zlý pán“. V tomto smyslu se farmakoterapie také prolínala přednáškovými bloky, část programu přinesla novinky v intervenční léčbě. V průběhu obou dnů zazněla řada přínosných sdělení a příspěvků o využití léčiv v léčbě chronické bolesti včetně kazuistik.

MUDr. Michal Matias, FIPP, se ve své přednášce „Interpretace výsledků léčby bolesti v kontextu EBM“ zaměřil na metody monitorace péče a výsledků léčby u pacientů s chronickou bolestí, které jsou využívány v každodenní klinické praxi i pro účely klinických studií. Zabýval se metodami se zaměřením na parametry definující výsledek léčby jako např. sledování intenzity bolesti či interference, dále nástroji pro sledování měřítka celkové spokojenosti pacienta, kvantifikace kvality života a dalšími validovanými metodami a doporučeními. Zdůraznil také význam potřeby zavádění systémů precizní monitorace a důsledného sledování výsledků pro jejich využití v rámci soustavného zlepšování kvality poskytované zdravotní péče.

MUDr. Matiasovi děkujeme za aktivní účast a jeho hodnotné sdělení.