Česko-slovenské dialogy o bolesti s aktivní účastí lékařů EuroPainClinics

1449 | 3 min

XXI. Česko-slovenské dialogy o bolesti a XXVII. Slovenské dialogy o bolesti proběhly ve dnech 3. až 5. října ve vysokotatranské Staré Lesné. Sérii odborných přednášek lékařů EuroPainClinics patřil na kongresu prostor v rámci bloků „Intervenční algeziologie“.

Tradiční kongres pořádaný organizačním výborem a společností SSŠLB (Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti) se v letošním roce konal pod záštitou slovenského prezidenta Andreje Kisky. Hlavním tématem kongresu, vyhlášeným v souladu s mezinárodními aktivitami EFIC a IASP pro rok 2019 se stala bolest u nejzranitelnějších (děti, senioři, pacienti s demencí). Dále byla otevřena témata nádorové a nenádorové bolesti, paliativní medicíny, intervenční algeziologie a ošetřovatelské péče v algeziologii.

Lékaři EuroPainClinics přednesli za aktivního zájmu posluchačů řadu odborných sdělení vycházejících z klinické praxe a zkušeností léčby na pracovištích EuroPainClinics při léčbě bolesti zad a páteře. 

MUDr. Martin Griger, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics Bratislava, hovořil o přípravě a praktickém využití autologní plazmy (tj. plazmě obohacené o krevní destičky) v klinické praxi. 

Kvalita života pacienta po realizovaném perkutánním endoskopickém výkonu při léčbě bolesti dolní části zad je na pracovištích EuroPainClinics sledována v rámci klinického výzkumu prostřednictvím prestižního dotazníku EQ-5D-5L. O unikátním sběru těchto dat, výsledcích a využití v praxi pohovořil MUDr. Ladislav Kočan, Ph.D.,Clinical Research Manager.

MUDr. Michal Matias, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno, se zabýval ve své přednášce moderními interdisciplinárními výkony v intervenční algeziologii. MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics Praha, se ve svém sdělení zaměřil na postavení perkutánního endoskopického výkonu v epidurálním prostoru (epiduroskopie) v léčbě chronické bolesti zad a zhodnotil aktuální situaci v provádění výkonů v Česku i na Slovensku.

V další přednášce MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, vedoucí lékař EuroPainClinics Košice, představil klinickou studii EuroPainClinics, která se věnuje srovnání klinických výsledků po uskutečněných výkonech endoskopické diskektomie intervenčním algeziologem a spinálním chirurgem a která potvrzuje kompetentnost obou profesních specializací jako operatérů k provádění tohoto výkonu.  MUDr. Peter Lenčéš sdílel zkušenosti z provádění výkonu Raczovy adheziolýzy na našich pracovištích a nastínil problematiku ganglion impar při léčbě pánvové bolesti.