Den otevřených dveří proběhl v Olomouci

427 | 3 min

EuroPainClinics - Den otevřených dveří Olomouc

Od začátku letošního března je v městské části Olomouc-Lazce zahájen provoz v pořadí již šestého pracoviště EuroPainClinics. Představení působnosti, specializace a portfolia léčebných výkonů EuroPainClinics Olomouc odborné veřejnosti proběhlo v rámci společného setkání dne 14. května.

V průběhu společenského odpoledne zavítalo na olomoucké pracoviště okolo třicítky lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků a hostů. S potěšením jsme přivítali lékaře a sestry ordinací, specializovaných ambulancí a lékárny Zdravotnického střediska Lazce, kde Klinika miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Olomouc sídlí, a také lékaře a sestry z řady zdravotnických zařízení jako Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc, rehabilitačních center, Polikliniky Agel a dalších.

Tým olomouckého pracoviště MUDr. Jitka Skálová, sestra Mgr. Kateřina Jančová a radiologická asistentka Bc. Tereza Nesvadbová připravil pro tuto příležitost v prostorách pracoviště po všech stránkách příjemné a reprezentativní prostředí, a celé setkání se neslo v přátelské a kolegiální atmosféře, která otevřela dostatečný prostor k vzájemnému představení, diskusi a sdílení pracovních zkušeností.

Oficiálního přivítání hostů se ujala lékařka EuroPainClinics Olomouc MUDr. Jitka Skálová, která také program uvedla zajímavou přehlednou přednáškou. Paní doktorka seznámila hosty nejprve obecně s již více než desetiletou činností EuroPainClinics v České republice a jejími hlavními pilíři včetně lékařského mezinárodního certifkačního programu FIPP organizace World Institut of Pain, či vzdělávacích a výzkumných aktivit, které jsou pod odbornou garancí značky realizovány. Poté se již zaměřila konkrétně na olomoucké pracoviště, představila celý tým v čele s vedoucím lékařem MUDr. Michalem Adamem, FIPP, a následně se podrobně věnovala medicínské stránce, zejména poskytované intervenční léčbě bolesti zad, jejím benefitům, hlavním výkonům, symptomatologii a typologii pacientů vhodných pro tento typ léčby. Závěrem zmínila i hlavní provozní informace, pohovořila o principu objednávání pacientů prostřednictvím online služby E-konzultace a uvedla přehled zdravotních pojišťoven, se kterými má pracoviště aktuálně navázán smluvní vztah.

Hosté následně využili možnost prohlídky prostor, kde vyvstala také řada dalších dotazů a komentářů. Mimo ústřední téma intervenční léčby bylo často skloňováno také téma přínosu fyzioterapie jako nedílné součásti komplexní léčby pacienta s bolestí. Přímo v EuroPainClinics Olomouc mají pacienti možnost využít individuální fyzioterapii od května, jak informovala projektová manažerka EuroPainClinics Fyzio Ing. Kateřina Buriánková, která také zodpovídala praktické dotazy týkající se provozu fyzioterapeutického pracoviště.

Všem hostům děkujeme za jejich účast a týmu EuroPainClinics Olomouc za skvělou organizaci celé akce. Pracovišti přejeme úspěšný a hladký provoz a mnoho spokojených pacientů.

Foto: archiv EuroPainClinics