Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů pro pacienty EuroPainClinics z rukou švédského specialisty

Dlouhodobá bolest zad může být spojena nejen s degenerativním či mechanickým poškozením páteře, ale často i s nesprávnými pohybovými návyky a špatným držením těla v důsledku např. zaměstnání, sportování či jiných aktivit. Pacientům pracovišť EuroPainClinics nabízíme v rámci léčebného plánu speciální terapii „Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů“, kterou exkluzivně a osobně, podle svého originálního konceptu, poskytuje renomovaný švédský specialista na myoskeletální medicínu Björn Aasa, MaSci., RPT.


Co jsou pohybové stereotypy

Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů

Jedná se o „vzorce“, které máme uloženy v centrální nervové soustavě a jejichž používáním vykonáváme pohybovou aktivitu, a to tak, aby náš pohyb byl koordinovaný, plynulý a účelný. Základními pohybovými stereotypy jsou předklon, narovnání se z předklonu, otáčení trupu, otáčení hlavy a krku, chůze v různých obměnách, stoj a nošení břemen. Mezi další se řadí např. stereotyp extenze kyčelního kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, flexe trupu z polohy vleže na zádech, abdukce v ramenním kloubu, flexe krku z polohy vleže na zádech aj.


Kdy vznikají poruchy pohybového aparátu

Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů

K poruchám pohybového aparátu dochází v důsledku opakovaných pohybů, poloh a pozic, které člověk každodenně a dlouhodobě vykonává. Opakováním může dojít ke ztrátě přesnosti pohybu a následně ke změnám složitých biomechanických a motorických složek pohybového systému, které mohou v konečném důsledku vést až k nepříjemné bolesti a postižení tkání. Bolest se projevuje nejčastěji v oblasti bederní, krční a hrudní páteře, horních i dolních končetin nebo např. v pánevní oblasti. S narůstajícím časem poruchy dochází postupně k morfologickým změnám, které lze důkladným vyšetřením identifikovat a přistoupit následně k jejich nápravě.


Pro koho je terapie vhodná

Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů

Léčba je vhodná pro všechny, kteří jsou při své činnosti dlouhodobě opakovaně vystaveni jednostranné zátěži, přetěžování či zatěžování pohybového aparátu, nepřirozené poloze těla (předklon, záklon, rotace), přičemž jejich bolest má chronický (tj. déle než tři měsíce trvající) charakter a dosavadní léčba (léky, cvičení, rehabilitace) nepřináší dostatečnou úlevu. Bolestmi a obtížemi pohybového aparátu je přímo ohrožena řada profesních skupin: „sedavá“ zaměstnání, ať již pracovníci v kanceláři u počítače nebo řidiči z povolání, fyzicky náročné profese od manuálních pracovníků až po zdravotní sestry nebo pracovníci vykonávající fyzicky náročnou práci s opakovanými rutinními pohyby. Terapie může poskytnout účinné řešení lidem s bolestí projevující se ve spojitosti se sportem (vrcholovým i rekreačním) či zájmovou činností (např. tanec, hra na hudební nástroje apod.) a dále pacientům se specifickými diagnózami na doporučení lékaře.


Co je cílem terapie

Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů

Účelem originální terapie, která zahrnuje mj. diagnostickou sérii manuálního testování, je zjištění příčin a důsledků vlastní poruchy pohybu. Na tomto základě poté specialista identifikuje vadné pohybové vzorce způsobující bolest a vykoná nápravu pohybových poruch. Hlavním cílem terapie je tedy stanovit správnou léčbu pro úlevu od bolesti a zároveň naučit pacienta zvládnout a usměrňovat dysfunkci (poruchu) pohybu tak, aby bolest byla pod kontrolou a funkčnost pohybu byla obnovena do stavu, který se blíží co nejvíce „normálu“.


Co je pro účinnou terapii klíčové

Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů

Každá terapie je unikátní. Björn Aasa zkoumá nejen příčinu bolesti, ale také zásadní souvislosti mezi aktuálním pohybovým postižením a každodenním životem pacienta. Léčbu přizpůsobuje jedinečnému profilu pacienta při samotné proceduře i pro autoléčbu v domácím prostředí. Výrazné zlepšení či úlevu pociťuje většina pacientů již při terapii nebo bezprostředně po ní. Klíčovými aspekty terapie jsou správná edukace (resp. čím více informací pacient o svojí bolesti má, tím snáze dokáže získat kontrolu nad svým zdravotním stavem) a především disciplína, která je nezbytná pro pravidelné domácí cvičení.


Jak se na terapii objednat
Objednání na terapii u švédského specialisty je podmíněno vstupním vyšetřením na pracovišti EuroPainClinics, kde specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad zhodnotí, zda zdravotní indikace je k terapii vhodná, a následně doporučí její absolvování. Terapie „Diagnostika a léčba poruch pohybových systémů“ není hrazena ze zdravotního pojištění. Bližší informace vám rádi podáme na jednotlivých pracovištích a na tel. +421 948 677 714.

—————————-

Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypůBjörn Aasa, MaSci, RPT, je mezinárodní specialista na myoskeletální medicínu. V oboru fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzitě v Umeå. V rámci doktorandského studia se jako člen univerzitního výzkumného týmu podílí na řadě vědeckých projektů a klinických studií, např. na téma rehabilitace pacientů s nociceptivní mechanickou bolestí dolní části zad, důležitosti motorické kontroly a kontroly pohybu při vyhodnocování a rehabilitaci u pacientů s poruchami pohybového aparátu či vztahem mezi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletální bolestí. V roce 2015 získal cenu “JOSPT 2015 Excellence in Research” odborného časopisu Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy v kategorii vědeckých ocenění. Dlouhodobě se věnuje výuce manuální ortopedické terapie a poruch pohybového aparátu. V letech 2009 až 2015 byl prezidentem švédské organizace Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace