NOVINKA:  RTG navigovaná aplikace autologní plazmy při léčbě vybraných typů bolesti

Pro vybrané zdravotní indikace spojené s bolestí zad a kloubních spojení poskytujeme léčbu autologní plazmou, která je na specializovaných pracovištích EuroPainClinics aplikována výhradně pod přesnou a bezpečnou kontrolou rentgenu. Pacient má tak jistotu, že vzácná látka získaná speciální technologií z jeho vlastní krve je vpravena profesionálně a cíleně do místa, kde se mohou naplno projevit její regenerační, hojivé a protizánětlivé účinky.

Léčba krevní plazmou – progresivní typ biologické léčby
Současná moderní medicína uplatňuje při léčbě inovativní postupy, které využívají nejen nejnovější technologie, ale i látky biologického původu, ať již se jedná o kmenové buňky, mikroorganismy, tkáně či tekutiny, jako je krev a plazma. Jejich jedinečné vlastnosti mohou příznivě působit na zlepšení a obnovu autoimunitního systému organismu, a mít tak pozitivní vliv na vývoj mnohých onemocnění. Jedním z typů regenerativní-biologické léčby je využití mimořádných vlastností krve a jejích složek, přesněji krevní plazmy a krevních destiček.

Krevní destičky (trombocyty) v hlavní roli
Krevní destičky neboli trombocyty fungují jako nedocenitelní „záchranáři“. Tyto krevní buňky mají schopnost měnit svůj tvar, „shlukovat se“ neboli agregovat dohromady a vytvářet bílé tromby – provizorní krevní zátky, které dokáží zacelit poškozenou krevní cévu a zastavit krvácení. Zároveň mají významný vliv na rychlost hojení postižených orgánů nebo jejich částí. Co to umožňuje? Dojde-li k poranění a krvácení, krevní destičky (trombocyty) se aktivují a začnou mimo tzv. hemostatických složek uvolňovat velké množství tzv. růstových faktorů (bílkovinné složky s hojivými a protizánětlivými účinky), které rychle putují k místu postižení, kde zahájí svoji vysokou regenerační aktivitu.


Co je trombocyty obohacená autologní plazma – příprava a precizní aplikace
Autologní plazma je plazma získaná z vlastní krve pacienta, která je speciální technologií obohacena o krevní destičky (trombocyty) s vysokou koncentrací již zmíněných růstových faktorů. V nasycené plazmě jejich koncentrace několikanásobně stoupá, což zvyšuje regenerační schopnost trombocytů. Základní podmínkou její přípravy je maximální sterilita při odběru krve a přesné dodržení technologického postupu. Z krve pacienta je odebráno do speciální certifikované zkumavky ze zvláště odolného materiálu malé množství (cca 10 až 80 ml) krve. Zkumavka se ihned vkládá do centrifugy, kde je zahájen přesný režim odstřeďování. Během 10 minut se ve dvou cyklech od krve oddělí autologní plazma obohacená o krevní destičky, kterou ve zkumavce izoluje separační gelový proužek. Získaná plazma je následně připravena k okamžité aplikaci do indikovaného místa. Na pracovištích EuroPainClinics je aplikace prováděna, na rozdíl od jiných zařízení, výhradně pod přesnou a cílenou RTG navigací, která zaručuje podání látky pro maximálně možný účinek s přesností na milimetry. 


Vysoce efektivní účinek autologní plazmy na obnovu tkáně kloubů
Na pracovištích EuroPainClinics je terapie autologní plazmou doporučována při léčbě bolesti velkých kloubů, tj. sakroiliakálního (SI) kloubu, kolenního a loketního kloubu, a k ošetření meziobratlových (facetových) kloubů. Regenerační a hojivé účinky autologní plazmy obnovují tkáň uvnitř a v okolí těchto postižených kloubů anebo postižených šlachovitých struktur, a tím umožňují snížení až odstranění bolesti v postižených místech.


Jak se připravit na terapii?
Jedná se o šetrnou a bezpečnou metodu, s minimálním rizikem infekce či alergické reakce. K aplikaci autologní plazmy není potřeba žádná speciální příprava. Pacient dbá pouze na to, aby v den aplikace nebyl nemocný nebo „nepřecházel“ onemocnění, ať už akutní nebo chronické (mimo kontraindikací) – v tomto případě je nutné úplné vyléčení. Před aplikací se doporučuje omezit kouření, alkohol a stravu bohatou na tuky (lipidy čili tuky v ní obsažené ovlivňují kvalitu získané autoplazmy). Po dobu 5 až 7 dní před aplikací se nedoporučuje užívat protizánětlivé léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAID – napr. ibuprofen, ketoprofen aj.) Při bolestech je vhodné upřednostnit paracetamol.

Celková doba aplikace je přibližně do 30 minut.

Kolik aplikací je doporučeno a jak se pacient může objednat
Pro dosažení co nejlepšího efektu probíhá na pracovištích EuroPainClinics terapie zahrnující 4 aplikace autologní plazmy v intervalu jedné aplikace za 14 dní. V tomto období není doporučeno terapii přerušovat.

Léčba autologní krevní plazmou je nadstandardním typem léčby, která není hrazena ze zdravotního pojištění.

Terapii autologní plazmou předchází na pracovištích EuroPainClinics vždy konzultace se specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, který doporučí tento typ léčby jako vhodnou pro konkrétní zdravotní indikaci.

Kontraindikacemi k léčbě autologní plazmou jsou onemocnění krve, sepse, infekční onemocnění, onkologická onemocnění, alergie na heparin.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace