Unikátní perkutánní endoskopické výkony na páteři jsou prvenstvím EuroPainClinics v České republice a na Slovensku

Vysoce odborná péče a úzké zaměření na problematiku bolesti bederní páteře spojené s tzv. kořenovým syndromem vznikajícím nejčastěji v důsledku výhřezu meziobratlové ploténky a útlaku nervového kořene je dominantní specializací pracovišť Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics. K léčbě jsou využívány unikátní miniinvazivní a perkutánní (neboli skrze kůži vedené) endoskopické výkony, které v současné světové intervenční medicíně patří k nejpokročilejším přístupům při léčbě bolesti. V České republice a na Slovensku drží značka EuroPainClinics historicky prvenství při jejich používání a doposud jsme také jedinými zdravotnickými pracovišti tohoto typu léčby, která přináší více než osmi tisícům pacientů ročně účinnou úlevu od bolesti.

Precizní diagnostika zad je základem úspěšné léčby

Prioritou léčby je lokalizace a identifikace zdroje bolesti, stanovení nejefektivnějšího postupu a nejvhodnější léčebné metody pro účinné odstranění bolesti či výrazné snížení vnímání její intenzity, a to na základě precizní diagnostiky zad.

Po odběru anamnézy, klinickém vyšetření a zhodnocení nálezů zobrazovacích metod určuje- me diagnózu, kterou si následně ověřujeme intervenčním testem (jehlou, přesným vpravením lokálního anestetika k daným strukturám) a po potvrzení správnosti úvahy (přerušení dráhy bolesti a její výrazné snížení až vymizení) zvažujeme nejefektivnější a zároveň nejšetrnější způsob ošetření daných struktur k dosažení následné úlevy od bolesti u pacienta.

Pro pacienty, kteří mají zájem se informovat o možnosti léčby pomocí miniinvazivních a endoskopických výkonů, je k dispozici bezplatná online služba E-konzultace.


Komplexní léčba v EuroPainClinics: od ambulantní péče po operační výkon

Miniinvazivní a endoskopické výkony přináší pacientovi oproti klasické operaci páteře řadu klinických výhod. Jejich hlavní předností je maximální šetrnost k tkáňovým, nervovým i svalovým strukturám. Při endoskopickém výkonu se pod přesnou, cílenou a bezpečnou kontrolou RTG s mobilním C ramenem společně s pracovními nástroji zavádí řezem o velikosti pouhého jednoho centimetru speciální minikamera – endoskop, který umožní přímé zobrazení nitra páteřního kanálu. S milimetrovou přesností je tak možné cíleně ošetřit vyhřezlou ploténku, odstranit vazivové srůsty či aplikovat léčivo ke kořeni nervu. To vše s minimálním narušením tkáňových a svalových struktur, poškozením nervů či ztrátou krve, s menší jizvou (řez se zašije 1–2 stehy) a minimálním výskytem infekce. Výkony se provádějí bez nutnosti hospitalizace, pacient se po zákroku a doporučené době odpočinku na lůžku vrací do svého domova. Pacienti oceňují především rychlejší rekonvalescenci a návrat k běžným činnostem a do zaměstnání, a to obvykle do 6 týdnů po zákroku.


Kdy se pokročilé endoskopické výkony nejčastěji používají

Perkutánní endoskopické výkony jsou poskytovány zejména při ošetření poškozené ploténky (výhřez) včetně odstranění jejích fragmentů (zbytků) v prostoru míšního kanálu, při odstranění epidurální fibrózy (zmnoženého vaziva) jako hlavní příčiny přetrvávající bolesti po klasické operaci páteře, či při ošetření meziobratlových kloubů, které jsou zdrojem bolesti bederní páteře, a v řadě dalších indikací.

Mezi nejčastěji poskytované perkutánní endoskopické výkony patří:

Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánní odstranění fragmentu meziobratlové ploténky

Unikátní výkon u pacientů s některým typem vyhřezlé ploténky spočívá v odstranění vyhřezlé části jádra, ošetření ploténky tepelnou radiofrekvencí a dále diagnostice a ošetření epidurálního prostoru (odstranění fragmentů ploténky, rozrušení adhezí, podání léčiv) pod flexibilním epiduroskopem.

Epiduroskopie – epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru
Speciální výkon prováděný u pacientů s přetrvávající či nově vzniklou bolestí po operaci zad v důsledku tzv. selhání operační léčby. Příčinou bolesti jsou epidurální srůsty (zmnožené vazivo) v páteřním prostoru, které se tepelnou radiofrekvencí odstraní.

Perkutánní endoskopické ošetření ploténky

Špičkový výkon intradiskální denervace částečně poškozené ploténky. Metoda je vhodná v případě, kdy konzervativní léčba není u pacienta úspěšná a pacient zároveň ještě není připraven na složitou operaci.

Perkutánní endoskopická denervace meziobratlových kloubů

Tímto výkonem jsou ošetřeny meziobratlové klouby (drobné klouby spojující obratle) jako zdroj chronické bolesti. Radiofrekvenční sondou při něm dochází k přerušení příslušného postiženého nervu, tj. přerušení dráhy vnímání bolesti.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Dovolujeme si informovat, že z provozních důvodů budou ve dnech 30. a 31. 5. 2022 dočasně uzavřena některá pracoviště EuroPainClinics. »