Dočasné uzavření pracovišť EuroPainClinics – koronavirus

Vážená paní pacientko, vážený pane paciente,

s ohledem na vývoj aktuální situace šíření infekce Covid-19 (koronavirus) jsme se rozhodli, po společném zvážení a v souladu s nařízeními vlády České republiky a vyhlášením nouzového stavu v zemi, ve snaze zabránit jakémukoliv riziku šíření této infekce a co nejlépe ochránit zdraví vás, vašich blízkých a našeho týmu, přistoupit k následujícímu opatření:

S ÚČINNOSTÍ OD 16. 3. DO 27. 3. 2020 
SE DOČASNĚ UZAVÍRAJÍ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

EUROPAINCLINICS PRAHA A BRNO.

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ SE POZASTAVUJÍ.

VĚNUJTE, PROSÍM, DÁLE POZORNOST TĚMTO SDĚLENÍM:

  • Telefonická čísla pro pracoviště zůstávají i nadále beze změny v platnosti a plném provozu. 
    EUROPAINCLINICS PRAHA: + 420 702 297 397
    EUROPAINCLINICS BRNO:    + 420 792 336 946, 792 779 556
  • V průběhu týdne od 16. 3. 2020 budou všichni pacienti s aktuálně rezervovanými termíny vstupního vyšetření a kontrolního vyšetření telefonicky kontaktováni zdravotními sestrami k domluvě nových termínů a dalšího postupu. 
  • V akutních případech prosím neprodleně kontaktujte vaše pracoviště na výše uvedených tel. číslech. 
  • Časové období uzavření našich pracovišť se může i nadále měnit.
  • Sledujte prosím naše webové stránky (www.europainclinics.cz) a Facebook, kde budeme průběžně sdílet aktuální informace.
  • V případě vašeho zájmu o léčbu na našich pracovištích je i nadále možné využívat bezplatnou online službu E-konzultace. Termín vstupního vyšetření v případě kladného vyhodnocení E-konzultace bude následně telefonicky nebo e-mailovou korespondencí koordinován sestrou dle vývoje situace, ne však dříve než od 14. 4. 2020.

Věříme, že tímto krokem přispějeme celé naší společnosti v mimořádné situaci, a že vám budeme moci poskytnout ošetření v co nejbližší době.

Děkujeme za vaše pochopení a za zachování vaší přízně a důvěry, kterých si velmi vážíme.

S úctou
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
medicínský ředitel EuroPainClinics

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace