OZNÁMENÍ: Opět zahajujeme provoz: Praha od 30. 3., Brno od 7. 4. 2020

Vážení klienti,

dočasným uzavřením našich pracovišť v uplynulých dnech jsme se zodpovědně připojili ke celospolečenskému úsilí zamezit šíření infekce Covid-19 a ochránit zdraví občanů, a v tomto nastavení i nadále setrváváme. Během této doby jsme zároveň intenzivně pracovali na zajištění všech legislativních, medicínských, bezpečnostních a provozních podmínek, které by nám v aktuální situaci dovolili co nejrychleji reagovat na řadu vašich požadavků na léčbu a opět umožnily poskytovat vám specializovanou zdravotní péči a léčbu zdravotních obtíží spojených s bolestí zad. 

V této návaznosti rádi informujeme, že pracoviště opět zahajují provoz:

EuroPainClinics Praha od 30. 3. 2020
EuroPainClinics Brno od 7. 4. 2020

Provoz na pracovištích bude probíhat v souladu s aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví a dle Zákona o ochraně veřejného zdraví v případě epidemiologické situace. 

Abychom co nejlépe zajistili bezpečnost vaši i našeho zdravotnického personálu a plynulý průběh vaší návštěvy, přijali jsme pro všechna naše pracoviště jednotná interní opatření, o jejichž respektování vás, v zájmu nás všech, žádáme.

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PROVOZU PRACOVIŠŤ EUROPAINCLINICS

  • Vzhledem k riziku nákazy infekcí Covid-19, která primárně ohrožuje věkovou kategorii seniorů, je věk pacienta, jemuž může v současnosti být, podle zdravotní indikace a rozhodnutím lékaře, poskytnuta léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony, stanoven do 65 let (ročník 1955).
  • Při telefonické dohodě termínu vaší návštěvy prosím informujte zdravotní sestru, že nemáte žádné příznaky respiračního onemocnění či příznaky koronavirové nákazy, nepřicestoval/a jste ze zahraničí (tzv. cestovatelská anamnéza) anebo jste s takovou nebyl/a v kontaktu, a to v uplynulých 14 dnech.
  • Na pracoviště EuroPainClinics vstupujte prosím s vlastní ochranou vašeho obličeje (látková či jednorázová rouška, respirátor).
  • Z bezpečnostních a ochranných důvodů je bohužel nepřípustné, aby na pracoviště EuroPainClinics, a to včetně čekárny a přiléhajících prostor (chodba, vestibul), vstupoval váš doprovod. Doporučujeme, aby váš doprovod zůstal ve voze, či před budovou pracoviště. 
  • Termíny návštěv pacientů jsou plánovány individuálně tak, aby došlo k absolutnímu zamezení kontaktu s jiným pacientem a váš kontakt a komunikace proběhly ve vašem stanoveném termínu pouze se zdravotnickými zaměstnanci pracoviště.
  • Před vstupem do ordinace vám sestra změří teplotu digitálním teploměrem. Pokud teploměr prokáže zvýšenou teplotu více než 37,5 °C, musíme vás, z oboustranně bezpečnostních důvodů, požádat o ukončení vaší návštěvy. Informace a kontakty k dalšímu postupu najdete na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/.
  • Před vaším vstupem do ordinace vás zdravotní sestra požádá o vlastnoruční podpis Čestného prohlášení, že nemáte příznaky respiračního onemocnění, nepřicestoval/a jste ze zahraničí (tzv. cestovatelská anamnéza), nebyl/a jste v kontaktu s takovou osobou, a že jste srozuměn/a s právními následky porušení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně porušení nařízení domácí karantény, které může být postihováno i zpětně, a to pokutou až 3 000 000 Kč. Za porušení povinnosti nošení ochrany obličeje hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč.

Kompletní Aktuální pravidla provozu pracovišť EuroPainClinics »

Naším závazkem je i nadále vám poskytovat profesionální péči a nejvyšší kvalitu léčby tak, abychom vám pomohli zlepšit váš zdravotní stav úlevou od bolesti a umožnili vám žít co nejvíce plnohodnotný a aktivní život.

Děkujeme vám za pochopení a respektování opatření, které jsme vzhledem k této náročné situaci přijali. Vaše bezpečnost a zdraví je pro nás na prvním místě. Pacientům, jimž v současné době není možné poskytnout léčbu, jsme připraveni nabídnout pomoc ihned, jakmile to pozitivní vývoj infekce Covid-19 dovolí.

Děkujeme zároveň našim lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu personálu na pracovištích za jejich maximální nasazení a neúnavnou vynikající práci, kterou každodenně odvádějí.

Věříme, že vzájemnou ohleduplností a zodpovědným přístupem společně vše zvládneme. 

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA                                
předseda představenstva EPC Health Invest SE

MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP
medicínský ředitel EuroPainClinics

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Omezení provozu na pracovištích EuroPainClinics z důvodu letních dovolených