E-konzultace – objednání z bezpečí a pohodlí vašeho domova

Informovat se o možnosti léčby a objednání na pracoviště EuroPainClinics umožňuje z bezpečí a pohodlí domova bezplatná online služba E-konzultace, což je právě v současné době velmi oceňovaným přínosem. Pacient není nucen opouštět domov a cestovat pro informace na pracoviště, šetří tak zároveň čas a finanční náklady s tím spojené.

Prostřednictvím této služby se pacient především nejprve předem informuje, zda pro jeho zdravotní obtíže může být léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony vhodná. Z lékařského hlediska se tímto významně napomáhá zrychlit a zpřesnit stanovení léčebného plánu.

Samotné využití E-konzultace probíhá v několika snadných krocích: vyplnit co nejpřesněji požadované údaje ve formuláři, jako přílohu nahrát zdravotnickou dokumentaci a odeslat. Po odeslání následuje předběžné lékařské posouzení, zda léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony může být vhodným řešením pro uvedené zdravotní obtíže. Je-li takto vyhodnocena, pacient obdrží pozvání na vstupní vyšetření. V rámci zkvalitnění celého procesu je nově po odeslání E-konzultace zasílána e-mailová zpráva o přijetí E-konzultace do systému a stav jejího vyhodnocování lze sledovat pohodlně také přímo online cestou na přiloženém odkazu.

Vyhodnocování E-konzultace trvá obvykle do sedmi pracovních dní, ve výjimečných případech, jako jsou dny pracovního volna, dovolené na pracovišti, dny operačních bloků nebo zvýšené množství přijatých E-konzultací k řešení, pak může dojít k prodloužení o několik málo dní. O výsledku vyhodnocení E-konzultace informujeme všechny zájemce o léčbu včetně některých případů, které s ohledem na specializaci našich pracovišť mohou nastat, resp. kdy léčba není vyhodnocena jako vhodné řešení.

Velmi rádi bychom upozornili na opatření spojené s aktuálními pravidly provozu našich pracovišť, kdy s ohledem na infekcí Covid-10 nejvíce ohroženou věkovou skupinu seniorů a ochranu jejich zdraví, mohou být v současnosti přijímáni k léčbě pacienti do 65 let věku (ročník 1955). Pevně však věříme, že se co nejdříve budeme moci věnovat opět všem našim pacientům! Děkujeme za pochopení.

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace