Zvýšená hygiena – vše pro ochranu vašeho zdraví

Ochrana zdraví pacientů, stejně jako našich lékařů a sester, je na pracovištích EuroPainClinics na prvním místě a provozní podmínky k léčbě na našich pracovištích jsou nastaveny v souladu s opatřeními aktuální epidemiologické situace. Je zřejmé, že rizikové období nákazy Covid-19 může být spojeno i s přirozenými obavami pacientů o svoji léčbu.

Soustavně pracujeme na tom, abychom všem našim pacientům zajistili poskytli bezpečný a komfortní prostor pro jejich léčbu. Pokud jde o pacienty s akutní bolestí zad, kteří se aktuálně nemají možnost např. z důvodu uzavření svého ošetřujícího pracoviště na koho obrátit, zde je na místě mít navíc na paměti, že oddálení léčby může znamenat i zhoršení zdravotních obtíží a vést eventuálně až k chronickému stavu. Je proto důležité zahájit léčbu včas.

Na všech pracovištích EuroPainClinics je v současnosti uplatňován plán zvýšené dezinfekce, který zahrnuje veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví našich pacientů. K dezinfekci všech ploch a prostor, ať již se jedná o podlahy, pulty, lůžka, nebo zdravotnické vybavení s tzv. citlivým povrchem, jako jsou ultrazvuková zařízení či infuzní pumpy se používají zákonem schválené biocidní přípravky a přípravky schválené jako zdravotnické prostředky. Dezinfekční roztoky se připravují denně čerstvé, dezinfekce se provádí několika způsoby podle typu plochy či předmětu a vždy je dodržována předepsaná koncentrace a doba působení dezinfekčního přípravku. Zásadním opatřením je pak střídání dezinfekčních přípravků v pravidelných časových intervalech, a to z důvodu zabránění rezistence mikrobů vůči jejich dlouhodobému používání.

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace