Jaké jsou výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů?

Bolest zad, ať už v akutní nebo chronické podobě, je pro člověka vždy zátěží, která výrazně omezuje jeho život. Pokud je příčina bolesti včas a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby může zabránit rozvoji trvalých následků a přechodu do chronického bolestivého stavu.

Poznejte hlavní výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů:

  • Nižší riziko poškození nervů a tkání

Díky šetrnému charakteru výkonů dochází, oproti klasické operaci páteře, k minimálnímu poškození svalů kolem páteře a dalších měkkých tkání. Tím se snižuje pooperační bolest, výrazně urychluje rekonvalescence a zachovává se funkční stabilizace páteře.

  • Menší tvorba epidurální fibrózy v epidurálním prostoru

Přetrvávající nebo nově vzniklá bolest po operaci páteře může vznikat v důsledku tzv. syndromu selhání operační léčby a může postihovat až třetinu operovaných pacientů. Jako nejčastější důvod je uváděna epidurální fibróza neboli zmnožené vazivo, které způsobuje zúžení páteřního kanálu či dráždí míšní kořeny.

  • Menší výskyt infekcí, menší chirurgický řez a chirurgické trauma

Pracovní místo pro výkon (zavedení nástrojů a kamery) se provádí pouze jedno, o velikosti 8 až 10 mm. Díky přesné a cílené kontrole RTG mobilního C-ramene a vizualizaci páteřního prostoru endoskopickou kamerou pracuje operatér přímo v místě problému. Pacient je při výkonu v lokální anestezii, jsou podána jen lehká sedativa a léky proti bolesti, pouze zřídka je nutná krátká celková anestezie.

  • Rychlejší zotavení a návrat ke každodenním činnostem a do zaměstnání

Miniinvazivní výkony se provádějí v ambulantním režimu pod rentgenovou kontrolou, endoskopické výkony na operačním sále pod kontrolou rentgenu a speciální endoskopické kamery. Výkony se provádějí bez hospitalizace – pacient po zákroku a doporučené době odpočinku kolem dvou hodin odchází domů. Období rekonvalescence závisí na typu výkonu a celkového zdravotního stavu pacienta. V průměru se jedná o dobu 6 týdnů, po nichž je pacient schopen vrátit se ke každodenním činnostem a do zaměstnání.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace