Na aktuální téma: Správná technika dezinfekce rukou

Hygiena rukou, stejně jako respirační ochrana obličeje patří v posledních týdnech k nejvíce skloňovaným tématům prevence šíření infekce Covid-19, týká se však prakticky všech virových a bakteriálních přenosů. Přestože jsou ruce prokázanou cestou přenosu infekce, statistiky uvádějí, že nesprávné, nedostatečné či žádné mytí rukou se lidí dotýká dokonce až v 90 % případů. Osvojení a používání správné techniky mytí rukou znamená nejen potřebnou prevenci, ale přináší i dobrý pocit čistoty a z osobního přispění k ochraně vlastního zdraví. 

Na pracovištích EuroPainClinics se pacienti nyní automaticky setkávají i s dezinfekcí rukou, která je pro klinické prostředí zcela nezbytná. Dávkovače s dezinfekcí jsou umístěny na vyhrazených místech pracoviště společně s návodem, který vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Setkání se správnou technikou dezinfekce rukou představuje pro mnohé pacienty novou zkušenost. S vysvětlením postupu vždy pomohou zdravotní sestry. 

K dezinfekci rukou jsou na našich pracovištích používány alkoholové viskózní biocidní (tj. obsahující látky k eliminaci škodlivých organismů) dezinfekční přípravky, účinné proti bakteriím, fungicidům, tuberkulocidům, obaleným virům a rotavirům. Dezinfekční přípravek se nanáší na suché ruce v doporučeném množství minimálně 3 ml, důkladně se rozetře dle doporučeného návodu a po dobu alespoň 30 vteřin se vtírá do rukou až do úplného zaschnutí.

Se správnou technikou dezinfekce rukou se můžete seznámit také zde:  

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace