E-konzultace: první krok k vaší léčbě v EuroPainClinics

2311 | 5 min

Zajímá vás, jak se informovat o možnosti léčby a objednání na pracoviště EuroPainClinics? Pro tento účel slouží bezplatná online služba E-konzultace, kterou můžete kdykoliv využít z pohodlí svého domova. Nemusíte tak cestovat na pracoviště, což šetří čas a případné náklady s tímto spojené. Seznamte se detailně s jejím principem!

Co je principem E-konzultace

Prostřednictvím služby E-konzultace se pacient nejprve předem informuje, zda by léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony mohla být vhodným řešením pro jeho zdravotní obtíže. Z lékařského hlediska se tímto zároveň významně napomáhá zrychlit a zpřesnit stanovení léčebného plánu.

Jak E-konzultaci použít a co následuje

Samotné využití E-konzultace probíhá v několika snadných krocích: 

  • vyplnit co nejpřesněji požadované údaje ve formuláři, označit přesně místa bolesti na animačním obrázku, do Zprávy pro lékaře uvést co nejpřesnější popis zdravotních obtíží a další důležité informace (alergie, kontraindikace, jiné)
  • jako přílohu nahrát zdravotnickou dokumentaci (lékařské zprávy od praktického či odborného lékaře jako neurolog, ortoped, rehabilitační lékař, neurochirurg apod.),
  • nahrát snímky magnetické rezonance (ideálně do 6 měsíců staré) podle přímo v E-konzultaci uvedeného návodu*,
  • odeslat E-konzultaci. 

UPOZORNĚNÍ:

1. Prosíme o odesílání výhradně KOMPLETNÍ E-KONZULTACE, tedy včetně nahraných kopií zdravotnické dokumentace a zip souboru s MRI, pro hladký průběh vyhodnocení včetně časového termínu vyjádření. Nekompletnost E-konzultace výrazně znesnadňuje průběh jejího vyhodnocování.
2. Zdravotnickou dokumentaci nikdy neposílejte prostřednictvím soc. sítě Facebook (nemůže být přiřazena k E-konzultaci) ani e-mailem.
3. V případě technických obtíží při odeslání E-konzultace nás prosím kontaktujte na info meil nebo do Soukromé FB zprávy s konkrétním požadavkem, rádi vám pomůžeme.

Po odeslání následuje předběžné lékařské posouzení, zda léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony může být vhodným řešením pro uvedené zdravotní obtíže. Aby posouzení proběhlo co nejpečlivěji a mohlo být stanoveno finální vyjádření, v průběhu vyhodnocování E-konzultace může lékař vyžádat doložení chybějících či dalších podkladů, resp. zdravotnické dokumentace, o čemž je pacient informován e-mailovou zprávou.

Je-li léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony lékařem-specialistou vyhodnocena jako možné vhodné řešení, pacient obdrží pozvání na vstupní vyšetření. Zde probíhá komplexní diagnostika bolesti zad a stanovení léčebného plánu.

* Jakým dalším způsobem můžete zaslat snímky magnetické rezonance?
Rychlou a snadnou cestu představuje možnost zaslání MRI lékařským systémem ePACs na adresu epc.cz. Více informací a postup najdete v článku zde

DŮLEŽITÉ: Jak se dozvíte, co se s vaší E-konzultací po jejím odeslání děje? Napoví vám automatická zpráva!

Po odeslání E-konzultace (byla-li úspěšně odeslána) je zasláno odesilateli poděkování za využití služby a e-mailová zpráva o přijetí E-konzultace do systému. Pokud tuto zprávu ve svojí schránce nenajdete, zkontrolujte pro jistotu složku Hromadná pošta/SPAM. Jestliže zde najdete náš e-mail, prosíme o nastavení odesilatele jako „důvěryhodného“, případně nás dále kontaktujte.

Stav vyhodnocování E-konzultace lze sledovat přímo online v automatické zprávě na odkazu „Moje E-konzultace“.

Kdy můžete očekávat zpětnou zprávu

Vyhodnocení E-konzultace trvá obvykle do sedmi pracovních dní, ve výjimečných případech, jako jsou dny pracovního volna, dovolené na pracovišti, dny operačních bloků nebo zvýšené množství přijatých E-konzultací k vyřízení pak může dojít k prodloužení o několik málo dní.

Pokud je E-konzultace vyhodnocena kladně, sestra příslušného pracoviště telefonicky kontaktuje pacienta s návrhem termínu vstupního vyšetření.

O výsledku vyhodnocení E-konzultace informujeme e-mailovou zprávou i v případě, kdy léčba, s ohledem na specializaci našich pracovišť, není vyhodnocena jako vhodné řešení.

Všem zájemcům o léčbu na našich pracovištích zároveň doporučujeme navštívit webové stránky, kde se mohou detailně seznámit s léčbou a poskytovanými výkony a v sekci „Užitečné informace“ získat řadu praktických informací a doporučení, např. k vstupnímu vyšetření, průběhu endoskopického výkonu, zdravotním pojišťovnám, kontraindikacím, zhlédnout animační videa ze zákroků apod.

Pro zaslání či dodatečné doložení zdravotnické dokumentace (lékařské zprávy, výsledky vyšetření, snímky) prosíme nepoužívejte sociální síť Facebook. Databáze E-konzultací je uzavřený a bezpečnostně chráněný systém a z facebooku není možné tuto databázi doplňovat.