Magnetickou rezonanci lze odeslat systémem ePacs

3050 | 3 min

ePacs

Magnetická rezonance (MRI) je významnou zobrazovací diagnostickou metodou různých částí lidského těla, a to nejen měkkých tkání a orgánů, ale také kostí, kloubů a páteře. Snímky, které vznikají kombinací radiofrekvenčního vlnění a magnetického pole, umožňují lékaři co nejpřesněji identifikovat místo bolesti, stanovit diagnózu a nejvhodnější léčebné řešení. Pro diagnostiku bolestí páteře je zpravidla nejvhodnější zobrazovací metodou a umožnuje například přesně vidět, kde se nachází výhřez ploténky a jak utlačuje nervový kořen. Je však třeba zároveň zdůraznit, že žádná zobrazovací ani jiná vyšetřovací metoda se nepoužívá k objasnění bolesti, ale používají se k potvrzení přítomnosti určité odchylky od anatomické nebo funkční normy.

Snímky vyšetření magnetické rezonance páteře (MRI) jsou také užitečným podkladem pro předběžné lékařské posouzení E-konzultace, bezplatné online služby, kterou se pacient informuje o možnosti svojí léčby bolesti zad na našich pracovištích.

Soubor se snímky MRI lze do E-konzultace nahrát jednoduše podle uvedeného návodu. Občas se stává, že soubor z technických důvodů nelze nahrát, nebo se vám nahrání nedaří z jiného důvodu a obracíte se na nás s otázkou, jak snímky MRI doručit. 
Nejbezpečnější a nejrychlejší cestu, kterou můžete využít, je zaslání snímků přes lékařský systém ePacs /foneticky vysloveno: epaks.
Jedná se o profesionální, velmi striktně zabezpečenou elektronickou komunikační platformu, která slouží k výměně zdravotnických dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. 

Jak zařídit odeslání vašeho vyšetření MRI přes systém ePacs? Zapamatujte si adresu: epc.cz

Celý proces zahrnuje jen dva kroky.

  1. Nejprve požádáte nemocniční či klinické zařízení, ve kterém vaše vyšetření magnetickou rezonancí proběhlo: „Zašlete, prosím, moje snímky magnetické rezonance přes ePacs na adresu: epc.cz“. Vámi oslovené zařízení odešle vaši obrazovou zdravotnickou dokumentaci přímo na naše pracoviště a pro vás je tímto tento krok uzavřen.
  2. Následně prosím oznamte na naše pracoviště (ve formuláři E-konzultace v části Zpráva pro lékaře, nebo v odpovědi na žádost o doložení E-konzultace, případně telefonicky nebo na info meil pracoviště), že snímky byly zaslány tímto způsobem, aby došlo k správnému spárování vaší E-konzultace a vaší MRI.

Velkou výhodou představuje centrální unifikovaný interní systém, který umožňuje na základě zabezpečeného kódu přístup do systému ePacs každému z našich lékařů na jakémkoliv z našich pracovišť. Tímto se výrazně zkracuje doba potřebná k vyhodnocení vaší E-konzultace a zrychluje se zaslání výsledku, který je v kladném případě vyhodnocení signálem zahájení vaší léčby na našich pracovištích. 

ePacs