Magnetickou rezonanci lze odeslat systémem ePacs

Magnetická rezonance (MRI) je významnou diagnostickou metodou různých částí lidského těla, a to nejen měkkých tkání a orgánů, ale také kostí, kloubů a páteře. Snímky, které vznikají kombinací radiofrekvenčního vlnění a magnetického pole, umožňují co nejpřesněji identifikovat místo bolesti, stanovit diagnózu a nejvhodnější léčebné řešení. Výsledky vyšetření magnetické rezonance páteře (MRI) jsou velmi důležitým podkladem pro předběžné lékařské posouzení E-konzultace, kterou se informujete o možnosti vaší léčby bolesti zad na našich pracovištích.

Soubor se snímky MRI lze přímo do E-konzultace nahrát podle uvedeného návodu. Zájemci o léčbu, kteří již odeslali E-konzultaci mohou být také mnohdy lékařem-specialistou vyzváni dodatečně k doložení tohoto vyšetření. Občas se stává, že soubor z technických důvodů nelze nahrát, nebo se vám nahrání nedaří, a obracíte se na nás s otázkou, jak snímky MRI doručit. 
Nejbezpečnější a nejrychlejší cestu, kterou můžete využít, je zaslání snímků přes lékařský systém ePacs /foneticky vysloveno: epaks.
Jedná se o profesionální, a velmi striktně zabezpečenou elektronickou komunikační platformu, která slouží k výměně zdravotnických dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. 

Jak zařídit odeslání vašeho vyšetření MRI přes systém ePacs?Zapamatujte si adresu: epc.cz

Celý proces zahrnuje jen dva kroky.

  1. Nejprve požádáte nemocniční či klinické zařízení, ve kterém vaše vyšetření magnetickou rezonancí proběhlo: „Zašlete, prosím, moje snímky magnetické rezonance přes ePacs na adresu: epc.cz“. Vámi oslovené zařízení odešle vaši obrazovou zdravotnickou dokumentaci přímo na naše pracoviště a pro vás je tímto tento krok uzavřen.
  2. Následně prosím na naše pracoviště oznamte (v odpovědi na žádost o doložení E-konzultace, či ve Zprávě pro lékaře, pokud teprve budete odesílat E-konzultaci, případně telefonicky nebo na info meil pracoviště), že snímky byly zaslány tímto způsobem, aby došlo k správnému spárování vaší E-konzultace a vaší MRI.

Velkou výhodou představuje centrální unifikovaný interní systém, který umožňuje na základě zabezpečeného kódu přístup do systému ePacs každému z našich lékařů na jakémkoliv z našich pracovišť. Tímto se výrazně zkracuje doba potřebná k vyhodnocení vaší E-konzultace a zrychluje se zaslání výsledku, který je v kladném případě vyhodnocení signálem zahájení vaší léčby na našich pracovištích. 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace