EuroPainClinics na kongresu Česko-slovenské dialogy o bolesti v Banské Bystrici

XIX. Česko-slovenské a současně již XXV. Slovenské dialogy o bolesti – nejvýznamnější mezinárodní algeziologický kongres, proběhl ve dnech 5. až 7. října v Banské Bystrici. V rámci odborného programu vystoupili se svými sděleními také specialisté na léčbu bolesti z EuroPainClinics.

Prestižního kongresu, který každoročně pořádá Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB) ve spolupráci se Slovenskou lekárskou komorou a Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, se v letošním roce zúčastnilo více než 300 lékařů a sester ze Slovenska, České republiky a zahraničí. Hlavním tématem kongresu, které navázalo na téma Světového roku boje proti bolesti vyhlašované každoročně Mezinárodní společností pro studium bolesti (IASP, International Association for the Study of Pain), byla „Pooperační bolest“. Pro dílčí témata „Akutní a chronická bolest“, „Intervenční algeziologie“ a“Paliativní medicína“ byl vyhrazen v odborném programu prostor v rámci sekcí, které SSŠLB zastřešuje.

Specialistům EuroPainClinics náležel odborný přednáškový blok „Intervenční algeziologie I“ podpořený edukačním grantem EuroPainClinics. Funkce předsedajících zastávali MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics a prezident sekce Intervenční algeziologie SSŠLB, a Dr. Arun Bhaskar, MBBS, FRCA, FFPMRCA, FFICM, FIPP, jeden z nejvýznamnějších mezinárodních intervenčních algeziologů a velmi vzácný host, který přijal pozvání k účasti na kongresu od EuroPainClinics a jemuž také po úvodním slovu MUDr. Rapčana patřila první přednáška.

Arun_BB

V přednášce “Evidence-based Practice and Observational findings in Interventional Pain Medicine” se Dr. Arun Bhaskar zamýšlel nad důležitostí poznatků z výzkumu a objevů a shrnul úskalí, kdy se současná moderní lékařská praxe ocitá pod narůstající váhou důkazů, rozsáhlých studií a analýz jako zlatých standardů v léčbě bolesti a kdy je potřebné z důvodu velké subjektivity vnímání bolesti brát v potaz komplexní způsoby shromažďování a vyhodnocování informací a jejich využití v léčbě.

Robo_2

MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, představil následně ve své přednášce “Endoskopická diskektómia v oblasti driekovej chrbtice” miniinvazivní metodu endoskopického odstranění patologických změn v oblasti lumbální části páteře včetně jejích přínosů a benefitů pro pacienta. Přednášku doprovázela videa z reálných operací v epidurálním prostoru. MUDr. Rapčan dále pohovořil o designu, průběhu a výsledcích klinické studie EuroPainClinics Study V, která klinické přínosy této metody sleduje.

Juraj

MUDr. Juraj Mláka se ve své přednášce “Epiduroskopia- predbežné výsledky prebiehajúcej RCT po 1. roku” zaměřil komplexně na metodu epiduroskopie a představil její diagnostický a terapeutický přínos při léčbě chronické radikulární bolesti po operaci zad. Podrobně popsal klinickou studii EuroPainClinics Study II, která se na epiduroskopii zaměřuje ze dvou hledisek, resp. porovnává efekt metody jednak při čisté mechanické adheziolýze a jednak při lýze s podáváním léčiva.

Lubo_2

MUDr. L’ubomír Poliak se zaměřil ve svém sdělení “Analgetický efekt rádiofrekvenčnej denervácie nervi geniculares u pacientov s pokročilou gonoartrózou” na inovativní terapeutický přístup rádiofrekvenční ablace genikulárních nervů kolenního kloubu jako jednu z možností modulace bolesti a jejího tišení, např. v případě, kdy není možná chirurgická léčba, nebo kdy doba čekání na operaci výrazně zhoršuje kvalitu života pacienta.

Martin

MUDr. Martin Griger, FIPP, se v přednášce “Technika denervácie facetových klbov hrudnej chrbtice – case report” zaměřil na léčbu bolesti vycházející z facetových hrudních kloubů jako na technickou výzvu, i vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje technika denervace těchto facetů. Na konkrétním případu představil možnost léčby technikou RF denervace hrudní oblasti spojenou s technikou bipolární denervace.

Přednáškový blok našich specialistů byl zakončen aktivní diskusí, která přinesla řadu otázek, námětů a postřehů a otevřela prostor k dalším rozhovorům na odborné bázi i po jeho ukončení.

IMG_0320

V bloku Intervenční algeziologie II, který nabídnul prostor dalším specialistů oboru, vystoupil MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, kde za velkého zájmu představil kazuistiku s unikátním výsledkem multiooborové spolupráce se švédskými specialisty prof. Dr. Håkanem Alfredssonem a Björnem Aasou, MaSci., RPT, při řešení úžinového syndromu na dolní končetině.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace