Intervenční léčba bolesti kolene na ortopedickém kongresu SOTS 2017 v Žilině

Na ortopedickém kongresu Jesenný kongres SOTS 2017, který proběhl ve dnech 18. až 20. října v Žilině, jsme představili v rámci naší specializace v oblasti intervenční léčby bolesti kolenou možnost efektivního řešení bolesti u pacientů s pokročilou gonoartrózou. S odbornou přednáškou vystoupil MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP.

Intervenční léčbu bolesti jako hlavní specializaci EuroPainClinics úspěšně rozvíjíme v oblasti léčby bolesti zad, kde dosahujeme dlouhodobě významných úspěchů, a v oblasti léčby bolesti kolenou, kterou intenzivně rozvíjíme přínosem nových terapií, speciální pohybové diagnostiky a fyzioterapie ve spolupráci se zahraničními specialisty. Na ortopedickém kongresu jsme prezentovali inovativní duální radiofrekvenční terapii bolesti kolene s pokročilou osteoartrózou.

MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, se ve své přednášce „RF denervace genikulárních nervů kolena u pacientů s pokročilou artrózou“ zaměřil na radiofrekvenční léčbu bolesti kolene u pacientů s diagnostikou osteoartrózy ve stadiu 3 a 4. Tento miniinvazivní výkon je jednou z možností paliativní modulace bolesti, kterou lze dosáhnout významné úlevy od bolesti, jak potvrzují příslušné klinické studie. Dle indikace je možné provést další miniinvazivní výkon, bipolární intraartikulární pulzní radiofrekvenci, který modifikuje zánět (osteoartritidu) kolenního kloubu. Terapie je vhodná pro pacienty s chronickou, déle než 6 měsíců trvající bolestí kolene, jimž dosavadní léčba nepřináší úlevu, nejsou vhodní na operační zákrok nebo operaci z vlastního rozhodnutí odmítají. Léčba je vhodná také pro pacienty čekající na částečnou či úplnou endoprotézu.

Přednáška MUDr. Rapčana byla přijata přítomnou odbornou veřejností velmi příznivě, o čemž svědčí také následný zájem lékařů o výkon, jeho provedení a klinické podklady při návštěvě informačního centra EuroPainClinics, které jsme na kongresu otevřeli.

Jesenný kongres SOTS 2017 s mezinárodní účastí uspořádala Slovenská ortopedická a traumatologická společnost, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině – Ortopedické oddělení, Slovenská lékařská komora a Regionální sesterská komora jako akreditovanou odbornou akci zařazenou do systému kontinuálního medicínského vzdělávání ARS CME.

Robo_ZILINA_1

ROBO_ZILINA_II

ZILINA_III

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace