Lékaři EuroPainClinics uskutečnili raritní víceetážový endoskopický výkon na páteři  

TISKOVÁ ZPRÁVA

Bratislava, 30. dubna 2019
Jednou z nejčastějších chronických bolestí bederní páteře je tzv. kořenový syndrom, jehož příčinou jsou, a to až v 90 %, vyhřezlé meziobratlové ploténky. Lékaři na pracovištích EuroPainClinics využívají pro léčbu této problematiky unikátní miniinvazivní a perkutánní (neboli skrze kůži vedené) endoskopické výkony, které oproti klasickému operačnímu přístupu přinášejí pacientovi řadu klinických výhod, včetně rychlejší rekonvalescence a rychlejšího návratu do aktivního života a zaměstnání. Raritní odstranění tří výhřezů během jedné operace provedli úspěšně v Košicích.

Unikátní víceetážový endoskopický výkon na páteři provedl operační tým
pod vedením
MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP. Foto: archiv EuroPainClinics

„Bolest bederní části páteře jsem pociťovala dlouhodobě, postupně přecházela do nohou a přidalo se silné mravenčení. Nejhorší bolest jsem měla při chůzi,“ popisuje čtyřiatřicetiletá pacientka Stanislava Škriabová a dodává: „Diagnóza potvrdila tři vyhřezlé ploténky na bederních obratlích L4/5 vpravo, L3/4 vlevo a L5/S1 vlevo.“ Vyhřezlé ploténky způsobují útlak nervového kořene a vyvolávají tzv. kořenovou bolest, která je charakterizována zejména jako jednostranná bodavá, tupá, ostrá či pálivá. Dalšími projevy kořenového syndromu je šíření či vyzařování bolesti do dolní končetiny, snížení funkce a oslabení končetiny, ztráta citlivosti a svalové síly končetiny, pocit mravenčení, brnění, neschopnost stoupnout si na špičku či na patu aj. Na pracovišti EuroPainClinics v Bardejově mi ošetřující lékař MUDr. Rapčan navrhnul endoskopický výkon, který jsem absolvovala v rámci jednodenní chirurgie v Košicích,“ uvádí paní Stanislava.

Pokročilé endoskopické výkony

„Perkutánní radiofrekvenční ošetření ploténky s odstraněním volného fragmentu je výkon vhodný pro některé typy vyhřezlých plotének. U pacientky jsme provedli tzv. víceetážový výkon transforaminálním, tedy ze strany vedeným přístupem přes otvor mezi obratli. Výhodou tohoto přístupu je možnost jeho provedení bez celkové anestezie, pouze v tzv. analgosedaci, a dále je možné se vyhnout se poškození okolních tkání, což minimalizuje riziko tvorby pooperační jizvovité tkáně, tzv. epidurální fibrózy, a tukové degenerace svalů zad, které jsou častou příčinou přetrvávající bolesti po operaci páteře,“ vysvětluje MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics, a k průběhu operace uvádí: „Výhřezy na všech třech úrovních bederních obratlů jsme odstranili během jedné operace, a to v mimořádném čase 70 minut. Pacientka tímto realizovaným zákrokem ušetřila nejen čas, který by byla jinak nucena vynaložit na další léčbu, jednotlivé operace a dlouhodobou rekonvalescenci, ale např. také výdaje spojené s cestováním na různá zdravotnická pracoviště.“

Perkutánní radiofrekvenční ošetření ploténky s odstraněním volného fragmentu je pokročilý endoskopický výkon,  který se provádí pod přesnou, cílenou a bezpečnou kontrolou RTG a videonavigace. K páteři se zavádí přes pracovní kanál o velikosti 8 až 10 mm soustava pracovních nástrojů a speciální endoskopická kamera, která operatérovi umožňuje vizualizaci epidurálního prostoru po celou dobu operace na obrazovce, podobně jako při artroskopii kolena. Speciální technikou se poté odstraní vyhřezlá část ploténky a na závěr se ploténka ošetří tepelnou radiofrekvencí.

Výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Dle ISMISSpřinášejí miniinvazivní a endoskopické výkony v porovnání s klasickými operacemi pacientovi řadu klinických výhod, jako jsou menší riziko poškození nervů, menší tvorba epidurální fibrózy, nižší riziko infekce, menší chirurgický řez a chirurgické trauma a, v neposlední řadě, rychlejší rekonvalescence a návrat do aktivního života a do zaměstnání. Výkony se provádějí bez hospitalizace. Tuto zkušenost potvrzuje i paní Stanislava: „Zaujala mě výhoda, že výkony jsou miniinvazivní a že téměř ihned po výkonu mohu dále „fungovat“. Operovaná jsem byla v lokální anestezii a analgosedaci a po zákroku a odpočinku jsem mohla odejít domů. Po dobu rekonvalescence jsem se řídila pohybovými a režimovými opatřeními a aktivně jsem cvičila. Doma jsem zůstala čtyři týdny. Nyní, téměř tři měsíce po zákroku, se cítím dobře a nepociťuji prakticky žádné bolesti. Mám radost, že mi v EuroPainClinics pomohli navrátit se k normálnímu životu.“

Paní Stanislava Škriabová podstoupila víceetážové odstranění výhřezů plotének během jedné operace.
Foto: archiv EuroPainClinics

Video: Příběh pacienta

Specializovaná pracoviště EuroPainClinics

Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics zastřešuje vysoce specializovaná pracoviště v Bratislavě, Košicích a Bardejově. Léčbu zajišťují specialisté s prestižní mezinárodní lékařskou certifikací FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udělovanou světovou organizací World Institut of Pain pro oblast intervenční léčby bolesti, kteří jsou na Slovensku jejími jedinými držiteli. Pro objednání je zájemcům o léčbu k dispozici bezplatná online služba E-konzultace, která umožňuje konzultovat jejich zdravotní stav ještě před návštěvou pracoviště a informovat se, zda je léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony vhodná pro jejich zdravotní obtíže. Zdravotní péče je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Bílková, PR Manager
Tel.: +420 607 822 500
www.europainclinics.cz


O EuroPainClinics

EuroPainClinicsje značka reprezentující síť nezávislých klinických pracovišť specializujících se na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad a poskytování zdravotní péče podle příslušných právních předpisů země, v níž své služby poskytují. V současné době provozují svou činnost pod značkou EuroPainClinics klinická pracoviště v České republice (Praha, Brno) a Slovenské republice (Bratislava, Bardejov, Košice), Švédsku a dále spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Německu, Polsku a Chorvatsku. Pod značkou EuroPainClinics je současně realizována vědecká, edukační a výzkumná činnost, která využívá znalosti získané na jednotlivých pracovištích EuroPainClinics. Tato činnost, tvořící komplexní znalostní platformu, je soustředěna ve společnosti EuroPainClinics, z. ú. Činnost pracovišť EuroPainClinics a společnosti EuroPainClinics, z. ú., zastřešuje společnost EPC Health Invest, SE, která zabezpečuje odbornou, personální, technickou a komunikační podporu pro spolupracující klinická pracoviště. Více informací na www.europainclinics.cz.

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS dne 28 1. 2010, www.ismiss.com


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Dovolujeme si informovat, že z provozních důvodů budou ve dnech 30. a 31. 5. 2022 dočasně uzavřena některá pracoviště EuroPainClinics. »