Možnost zajištění MRI pro pacienty EuroPainClinics Praha

Při každodenním klinickém provozu usilujeme neustále o to, aby vaše léčba u nás probíhala plynule a co nejefektivněji. V tomto ohledu je pro nás klíčovým nástrojem naše online služba E-konzultace zahrnující předběžné lékařské posouzení vhodnosti léčby, díky které šetříme čas pacientů i lékařů. Jedním z klíčových podkladů pro vyhodnocování aktuálního stavu páteře jsou snímky magnetické rezonance, jako nejvíce relevantní zobrazovací metody, kterými však ne každý pacient disponuje a v některých případech může být i nesnadné toto vyšetření získat. 

Ve snaze usnadnit vám tento proces bychom rádi proto tímto informovali, že v rámci nové součinnosti se spolupracujícími klinickými zařízeními je možné zabezpečit vyšetření magnetickou rezonancí, a to pacientům pracoviště EuroPainClinics v Praze, dle rozhodnutí a vystavení žádanky lékařem-specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, a to v krátkém časovém horizontu do sedmi dní. 

Věříme, že i touto možností přispíváme významně k tomu, aby vaše léčba u nás probíhala i nadále k vaší plné spokojenosti.

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Omezení provozu na pracovišťích europainclinics z důvodu letních dovolených