MUDr. Róbert Rapčan přednášel v arabském Ajmanu

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínský ředitel EuroPainClinics, přijal počátkem října pozvání vzdělávací instituce Gulf Pain School v arabském Ajmanu k aktivní účasti jako přednášející na několikadenních kurzech intervenční léčby bolesti.

Ve svých přednáškách se zabýval oblastí perkutánních endoskopických technik, dále se věnoval tématu blokády trigeminálního nervu a aplikaci kryoanalgetických technik v klinické praxi. Kurz uspořádáný formou didaktických interaktivních přednášek a kadaverového workshopu proběhl v prostorách Gulf Medical University, která je jednou z největších lékařských univerzit na Středním východě. Tato spolupráce také jednoznačně deklaruje nesporný přínos špičkových profesních kompetencí MUDr. Róberta Rapčana pro rozvoj oboru intervenční medicíny na mezinárodní úrovni, k čemuž gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů.

Gulf Pain School byla založena za účelem rozšiřování profesních dovedností lékařů oboru intervenční léčby bolesti i dalších medicínských oborů. V oblasti Perského zálivu se jedná o prestižní vzdělávací instituci s nabídkou vysoce kvalitních edukačních programů. Své osnovy vytváří v souladu s osnovami Royal College of Anaesthestists (RCOA) a ve spolupráci s Leicester Pain Education and Training, Velká Británie. Z hlediska kvality výuky je vyhledávána ponejvíce lékaři s mezinárodními certifikacemi FIPP a CIPS udělovanými World Institut of Pain.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace