MUDr. Róbert Rapčan vystoupil na Arab Health 2023 a 16. World Congress of Pain Clinicians

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics vystoupil na dvou prestižních světových událostech ve Spojených arabských emirátech. Téma léčby diskogenní bolesti a endoskopických procedur a přístupů představil na Arab Health 2023 a 16. World Congress of Pain Clinicians v Dubaji.

Světová expozice Arab Health je největší zdravotnickou událostí na Blízkém východě, která představuje nejnovější inovace v technologiích, službách a produktech pro řadu oborů a oblastí zdravotnictví. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 30. 1. až 2. února v Dubai World Trade Centre. V rámci odborného programu proběhlo deset konferencí Continuing Medical Education (CME) s hlavními tématy jako interní lékařství, pediatrie, anestezie a léčba bolesti, kterých se zúčastnilo více naž 3000 delegátů a 550 mezinárodních řečníků. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, prezentoval odborné veřejnosti v přednášce „Discogenic Pain: Back pain dilema“ své zkušenosti s diagnostikou a léčbou diskogenní bolesti se speciálním zaměřením na transforaminální termální anuloplastiku a endoskopickou denervaci bazivertebrálních nervů na konferenci Anaesthesia & Pain Management Conference.

MUDr. Róbert Rapčan přednášel na konferenci Anaesthesia& Pain Management Conference na Arab Health 2023

V následujících dnech 3. až 5. února proběhl 16. World Congress of Pain Clinicians a s letošním tématem „Innovative Pain Management: What’s New?“ nabídl pestrý vědecký program pokrývající oblast intervenční léčby bolesti s focusem na aktuální pokroky v nových technologiích, spojující nejnovější výzkum a inovace s moderní klinickou praxí. MUDr. Róbert Rapčan vystoupil v rámci kongresového programu se dvěma odbornými sděleními. Ve svojí první přednášce „Endoscopic facet joint ablation“ se zabýval problematikou endoskopické ablace facetových kloubů, kde také představil autorskou terapeutickou inovaci endoskopické radiofrekvenční denervace s využitím léčebné modality MaxJ@ablations.

Ve druhé přednášce „Percutaneous lumbar endoscopic discectomy – A new segment within pain physician portfolio“ se zabýval zejména endoskopickými procedurami z pohledu různých technických přístupů, využitím přístrojového instrumentaria MaxMoreSpine System a mimo jiné představil také výsledky klinické studie EuroPainClinics srovnávající výsledky endoskopického výkonu realizovaného dvěma odbornostmi – intervenčním algeziologem a spinálním chirurgem.

Jsme velmi potěšeni, že MUDr. Róbert Rapčan jako přední mezinárodní specialista oboru intervenční léčby bolesti (interventional pain management) sdílí své bohaté profesní zkušenosti a inovátorské ideje, které implementací do klinické praxe představují výrazný přínos v intervenčních léčebných procesech, a to v globálním měřítku. Přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

MUDr. Róbert Rapčan vystoupil na 16. kongresu World Congress of Pain Physician, Dubaj

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace