Fyzioterapie: Proč je při léčbě zad důležitá

Obecně je fyzioterapie doporučována jako možnost první volby léčby všem pacientům, kteří si přejí na odstranění svojí bolesti zad a celého pohybového aparátu aktivně pracovat. Proč je přínosem a jaká pozitiva můžete očekávat, když začnete s fyzioterapií a pravidelným cvičením současně s vaší léčbou?

Fyzioterapie

Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších bolestivých stavů a pokud člověka lidově řečeno „chytnou záda“, snaží nejprve pomoci si sám ­– v prvotní fázi klidem na lůžku v úlevové poloze, terapií chladem a teplem a ­volně dostupnými léčivy. Jak dlouho zůstat na lůžku je časově individuální – dlouhodobý klid však není příliš vhodný především u chronické bolesti, kdy může vést ke zhoršení obtíží. Je naopak vhodné vrátit se k lehké aktivitě a přiměřené zátěži a zejména začít pracovat na odstranění obtíží, ideálně pod dohledem rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta.

Fyzioterapeut edukuje pacienta o správných pohybových návycích, technikách (například správné zvedání břemen), o vhodných polohách a pozicích, díky kterým se posilují svaly zad, nohou, břišní oblasti tak, aby došlo ke zlepšení stability páteře a tím se zmírnily nebo odstranily bolesti. Fyzioterapie tak umožňuje nasměrovat pacienta na správnou cestu, na které nachází ztracenou sílu.

Aktivní zapojení do rehabilitace a cvičení či posilování by se však mělo stát u každého člověka, který má potíže se zády, součástí životního stylu, a to v dlouhodobém horizontu, tedy nejen v konkrétním období, kdy záda bolí, ale i preventivně. Cvičení by mělo být vždy přizpůsobeno celkovému zdravotnímu stavu a fyzické kondici pacienta se zohledněním intenzity jeho bolesti. Proto je nejvhodnější cvičit pod dohledem nebo podle doporučení kvalifikovaného fyzioterapeuta, který připraví cvičební jednotku kombinující aerobní cvičení, strečink, posilování a jiné prvky přesně na míru obtížím pacienta.

Co je cílem fyzioterapie

Co je cílem fyzioterapie

Pokud je struktura i funkce pohybového systému člověka zdravá, jedná se o dokonalou souhru a tělo je v rovnováze. Bohužel častěji je tělo v nerovnováze, se kterou přichází i bolest. Funkční porucha pohybového aparátu je obvykle příčinou vzniku strukturální poruchy. Takovým příkladem je dlouhodobé přetěžování páteře, které může vést ke vzniku výhřezu ploténky, nebo jiným zdravotním komplikacím v oblasti zad.

Tělo je proto nutné léčit nejen z hlediska struktury (tedy např. odstranění výhřezu ploténky), ale i funkce (odstranění svalových a kloubních blokád, nácvik správných pohybových stereotypů apod.). Cílem fyzioterapie je vrátit obě složky zpět do rovnováhy tak, aby pohybový systém opět správně fungoval.

Fyzio

Ideálním stavem s řadou přínosů je, jestliže pacient zahájí fyzioterapii současně se svojí základní léčbou, respektive v období před plánovaným miniinvazivním a endoskopickým výkonem. Jaké benefity to přináší?

Redukujete bolest ještě před výkonem
Pacient získává cvičením správné pohybové návyky, které mu umožní redukovat bolest ještě před výkonem a tyto návyky poté automaticky používá i nadále po absolvování výkonu.

Předcházíte pooperačním komplikacím
Edukací cvičení a jeho prováděním již před výkonem pacient výrazně předchází vzniku pooperačních komplikací a zrychluje proces návratu do běžného života. Následně pod vedením fyzioterapeuta probíhá celý rehabilitační proces po výkonu s důrazem na úpravu nesprávné funkce (neboli funkční patologie) dané oblasti, a tím se předchází návratu bolesti.

Cvičením prospíváte vašemu tělu
Cviky používané ve fyzioterapii podporují aktivaci hlubokého stabilizačního systému a svalového korzetu trupu (s důrazem na zádové, břišní a hýžďové svaly) a zlepšují svalovou souhru a stabilitu páteře.

Osvojíte si správné pohybové návyky
Díky fyzioterapii se naučíte cviky, které vedou k osvojení správných pohybových návyků včetně správného držení těla. Důsledným cvičením podle pokynů fyzioterapeuta můžete předcházet situacím, které mohou vést k bolestivým stavům.

S fyzioterapií však můžete začít kdykoliv. Vlastní aktivitou přispějete k tomu, abyste se cítili dobře a mohli opět vést co nejvíce plnohodnotný a kvalitní život bez bolesti. Komplexní přínos fyzioterapie je klíčovým aspektem vaší celkové léčby, a je zcela zásadním pro udržení vaší dobré fyzické kondice a dobrého zdravotního stavu v dlouhodobém časovém horizontu.

Prevencí proti bolesti v dlouhodobém výhledu

Jakýkoliv výkon, zákrok, operace je vždy fyzický zásah do organismu a vyžaduje čas na regeneraci, která u každého pacienta probíhá zcela individuálně. Endoskopickým výkonem je šetrně odstraněna patologická strukturální příčina vaší bolesti, je třeba mít však na paměti, že se jedná o chronické degenerativní procesy pohybového aparátu, a proto je fyzioterapie a pohybová aktivita nedílnou součástí vaší léčby. V opačném případě degenerativní změny dále postupují a reálně vzniká riziko návratu bolesti.

EuroPainClinics Fyzio: Dvojí pohled odborníků na vaši léčbu

EuroPainClinics Fyzio

V EuroPainClinics nabízíme jako součást uceleného systému zdravotní péče možnost využití fyzioterapie na pracovištích EuroPainClinics Fyzio Brno a EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové. Léčba vašich pohybových obtíží tak může probíhat současně pod dvojím odborným pohledem – fyzioterapeuta a lékaře-specialisty na miniinvazivní a endoskopickou léčbu, což je velmi významným benefitem. Oba specialisté průběžně sledují a konzultují zdravotní stav pacienta z hlediska strukturální i funkční poruchy po celou dobu jeho léčby a podle potřeby upravují léčebný a fyzioterapeutický plán tak, aby byl výsledek co nejoptimálnější.

O možnosti využití fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio se můžete informovat na pracovištích EuroPainClinics, nebo zjistěte více informací o poskytované fyzioterapeutické péči a využijte přímý kontakt k objednání na www.fyzioepc.cz.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace