Nová vysokoškolská publikace s autorstvím specialistů EuroPainClinics

180 | 2 min

Lékařská fakulta Univerzity Pavla Josefa Šafaríka v Košicích aktuálně vydala nová vysokoškolská skripta „Autonómny nervový systém v klinickej praxi“. Autory publikace jsou MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, specialista EuroPainClinics v Košicích, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics, a MUDr. Dušan Rybár, PhD., přednosta KAIM Východoslovenského ústavu srdečních a cévních chorob v Košicích.

Nová publikace „Autonómny nervový systém v klinickej praxi“ přináší komplexní pohled na specifika vegetativního nervového systému, který se jako součást periferního nervového systému významně podílí na regulaci celé řady životně důležitých funkcí.

Obsah publikace autoři MUDr. Ladislav Kočan, MUDr. Róbert Rapčan a MUDr. Dušan Rybár koncipovali do všeobecné a speciální části, ve kterých předkládají ucelený všeobecný přehled anatomických a fyziologických aspektů nervového systému a dále popis jeho jednotlivých anatomických úseků, souvisejících diagnóz a onemocnění včetně terapeutických intervencí v klinické praxi. Uvedené intervenční výkony vycházejí z aktuálních doporučení medicíny založené na důkazech (EBM-evidence based medicine) na podkladě realizovaných klinických studií. Systémům interpretace a hodnocení vědeckých důkazů včetně typů klinických studií je v publikaci věnována samostatná kapitola.

Publikace je vysoce hodnotným studijním materiálem určeným pro studenty 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství a jako užitečný přehledový nástroj je k dispozici lékařům specializací anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.

Autorům blahopřejeme k významnému publikačnímu počinu, který představuje moderní zpracování vysoce aktuální problematiky s relevantním přínosem pro léčbu pacientů.