MUDr. Michal Adam, FIPP, přednášel na XIV. ročníku Sympozia o léčbě bolesti

292 | 3 min

MUDr. Michal Adam, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno a EuroPainClinics Olomouc, vystoupil s odbornou přednáškou na XIV. Sympoziu o léčbě bolesti, které se uskutečnilo ve dnech 11. až 13. dubna v Brně.

Sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí je tradičním setkáním specialistů oborů algeziologie, neurologie, neurochirugie a dalších oborů. Sympozium proběhlo pod záštitou Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSŠLB) ČLS s odbornou garancí předsedy společnosti doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D., a MUDr. Tomáše Nežádala, Ph.D., předsedy Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLK JEP. V jednotlivých sekcích programu zazněla sdělení s hlavními tématy orofaciální bolesti, bolesti hlavy a krku a intervenční léčby bolesti hlavy. Představeny byly novinky ve farmakoterapii chronických bolestivých stavů hlavy a kazuistiky z léčby bolesti hlavy v klinické praxi.

MUDr. Michal Adam, FIPP, vystoupil v rámci bloku Intervenční léčba bolesti, a ve svojí odborné přednášce „Využití inovativních přístupů v invazivní léčbě bolesti hlavy“ se zaměřil na možnosti a aktuální trendy v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy a krku. V první části přednášky se zabýval metodou neuromodulace při léčbě bolesti hlavy a efektivního využití potenciálu fokusované ultrazvukové vlny jako neinvazivního ošetření při léčbě neuropatické bolesti v oblasti hlavy, mezi které patří nejčastěji trigeminální neuralgie. Představil inovativní strategie invazivního ošetření s využitím mikroskopických optických zařízení, jako je technologická novinka – přístroj EvouTouch 7 StarScope kombinující endoskopické a ultrazvukové zobrazení a umožňující precizní vizualizaci konkrétních struktur ve velmi vysokém rozlišení. Mikroendoskopie neboli „needlescopy“ je tak další efektivní metodou, která významně zpřesňuje navigaci intervenčních výkonů, které jsou na našich pracovištích poskytovány.

Druhou část přednášky MUDr. Adam věnoval, za aktivního zájmu publika, interaktivnímu vhledu přímo do praxe, a to formou live case videa zachycujícího intervenční výkon u pacienta s trigeminální neuralgií, kdy byla provedena balónková komprese pod rentgenovou a endoskopickou kontrolou s využitím 7StarScope. Výkon proběhl v realizaci MUDr. L’ubomíra Poliaka, FIPP, specialisty intervenční léčby bolesti EuroPainClinics Bardejov.

MUDr. Michalovi Adamovi, FIPP, děkujeme za jeho aktivní účast na sympoziu a sdílení hodnotného sdělení odborné veřejnosti.