Novinky z EuroPainClinics byly představeny na kongresu Slovenské Dialógy o bolesti

XXVI. Slovenské Dialógy o bolesti proběhly začátkem června ve Starém Smokovci. Hlavní téma kongresu – edukace a komunikace v léčbě bolesti navazovalo na letošní aktivity odborných společností IASP a EFIC, které vyhlásily rok 2018 Rokem edukace v léčbě bolesti. Na odborné akci, které se zúčastnilo na sto lékařů-algeziologů, vystoupili v rámci samostatného bloku “Intervenční algeziologie” také specialisté z EuroPainClinics s řadou významných novinek.

Vzdělávání bylo obsahem stěžejní přednášky MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP, lékařského ředitele pracovišť EuroPainClinics, v níž shrnul současnou koncepci oboru algeziologie a jeho studium, poukázal na odlišnosti konvenční a intervenční algeziologie a představil strukturu a koncepci dalšího specializačního vzdělávání lékařů v oboru. Při této příležitosti zároveň oznámil novinku, která se stává historickým mezníkem mnohaleté odborné činnosti značky EuroPainClinics: ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity J.P. Šafaříka v Košicích se pracoviště EuroPainClinics jako univerzitní pracoviště budou od nového akademického roku, resp. od září 2018 podílet na výuce studentů v samostatném certifikovaném programu intervenční algeziologie zakončeném specializační zkouškou. Univerzitním přednášejícím oboru intervenční algeziologie byl jmenován MUDr. Róbert Rapčan, který je od letošního května nositelem akademicko-vědeckého titulu PhD. K oběma vynikajícím úspěchům MUDr. Rapčanovi srdečně blahopřejeme!

V návaznosti na další vzdělávání v oboru MUDr. Rapčan představil mezinárodní certifikační program Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP), který realizuje světová instituce World Institut of Pain. Lékaři, kteří program absolvují a úspěšně zakončí, se zařazují mezi špičky světových specialistů na intervenční léčbu bolesti. Certifikace je dokladem o profesní kompetenci lékaře v bezpečném a dokonalém ovládání miniinvazivních a endoskopických technik. Pracoviště EuroPainClinics v České a Slovenské republice jsou v současnosti jediná zdravotnická zařízení, která disponují lékaři s touto prestižní certifikací. Jsou jimi MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, (lékařský ředitel a vedoucí lékař pracoviště v Bardejově) a vedoucí lékaři jednotlivých pracovišť EuroPainClinics MUDr. Martin Griger, FIPP (Bratislava), MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice), MUDr. Róbert Tirpák, FIPP (Praha).

Odborný blok kongresu zahrnoval další přínosná sdělení, s nimiž vystoupili MUDr. L’ubomír Poliak, který pohovořil o léčbě chronické bolesti zad, jejímž zdrojem jsou meziobratlové (facetové) klouby a MUDr. Petr Lenčéš, který popsal intervenční techniky na SI (sakroiliakálním) kloubu jako zdroji bolesti dolní části zad. V poslední přednášce představil MUDr. Rapčan za velkého zájmu originální metodu světoznámého “Ledového” muže Wima Hofa, která spočívá v terapii organismu při vystavení extrémnímu chladu za pomoci speciálních dýchacích technik, cvičení a koncentrace mysli a poukázal na její prospěšný a blahodárný efekt na všechny tělesné funkce a orgány člověka včetně pozitivních vlivů na psychiku.

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace