Odborný článek lékařů EuroPainClinics publikoval časopis VASA

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, jako hlavní autor a MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., jako spoluautor odborného článku „Termovizí řízená lumbální sympatická blokáda při léčbě chronické ischemie ohrožující končetiny – pilotní studie“ se zabývali efektivitou metodou léčby bolesti, která provází poruchy prokrvení dolních končetin. Článek zveřejnil odborný karentový časopis VASA – Journal of Vascular Medicine.

Chronická ischemie je konečným stádiem onemocnění tepen dolních končetin, se kterým se celosvětově potýká stále narůstající počet pacientů. Jednou z metod používaných v cévní chirurgii k léčbě bolesti, která poruchy prokrvení dolní končetiny provází, je minimálně invazivní výkon lumbální sympatektomie.

V článku autoři popsali účinnost lumbální sympatektomie provedené u tří pacientů s chronickou končetinovou ischemií, kdy zvýšení průtoku krve a zvýšení teploty kožních dermatomů bylo sledováno pomocí termografického měření. Sledování prokázalo, že metoda lumbální sympatektomie jako doplňková terapie může zlepšit výsledky hemodynamických parametrů (resp. mechanismy upravující proudění krve) postižené končetiny v důsledku otevření anastomóz tepen mezi sousedními angiosomy, snížit intenzitu bolesti a následně zlepšit kvalitu života pacienta.

Na pilotní studii se mimo našich specialistů podílela řada dalších odborníků z oboru algeziologie, anesteziologie a intenzivní medicíny, angiologie, biomedicínského inženýrství a měření a klinické biochemie, a uvedená problematika bude předmětem dalšího klinického výzkumu, jehož realizace proběhne na širokém vzorku pacientů.   

Odborný časopis VASA – Journal of Vascular Medicine je oficiálním a renomovaným periodikem německé, švýcarské a slovinské angiologické společnosti a Evropské společnosti vaskulární medicíny (ESVM), který publikuje výzkumné články, kazuistiky a recenze z oblasti kardiologie a kardiovaskulární medicíny.

Všem autorům k jejich významnému publikačnímu počinu gratulujeme.

Odborný článek na odkazu zde


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace