Edukační meeting lékařů EuroPainClinics

Pracovní setkání lékařů EuroPainClinics pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínského ředitele EuroPainClinics, spojené se vzdělávacím ultrazvukovým workshopem proběhlo v polovině března ve Vysokých Tatrách.

Pracovně-edukační meeting probíhal pod patronací MUDr. Róberta Rapčana, medicínského ředitele EuroPainClinics

Během dvoudenního programu měli lékaři možnost společně diskutovat řadu medicínských témat každodenní klinické praxe. Zaměřili se na zhodnocení a zefektivňování klinických algoritmů a standardů léčby bolesti zad včetně implementace nových relevantních parametrů, otevřeli téma nových léčebných postupů a technologií a v neposlední řadě se věnovali také dalšímu rozvoji koncepce systematického interního vzdělávání, odborného publikování a přednáškových aktivit. V přednáškovém bloku se lékaři soustředili na konkrétní otázky medicínských problematik jako například diskogenní bolesti, regenerativní medicíny či denervačních technik.

Ultrazvukový workshop lékařů EuroPainClinics

Edukační část meetingu vyplnil interní vzdělávací ultrazvukový workshop. Ultrazvukovou diagnostiku a praktický nácvik vyšetření prováděli lékaři na USG přístrojích italské firmy ESAOTE. Při školení se důkladně zaměřili na anatomické struktury, které jsou častými zdroji bolesti, jako hlava, krk, hrudník a rameno, dále pánevní a břišní oblast, dolní a horní končetina.

Pracovní setkání, které na závěr poskytnulo i prostor pro menší oddech a relaxaci, byl vyhodnocen jako velmi přínosná a efektivní aktivita, která přinesla nové poznatky a důležité impulzy pro další práci lékařů. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům.  

Prostor pro oddech na závěr setkání aktivně využili někteří z našich vyznavačů zimních sportů


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace