Edukační meeting lékařů EuroPainClinics

323 | 2 min

EMT_900x600_px_Robo

Pracovní setkání lékařů EuroPainClinics pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínského ředitele EuroPainClinics, spojené se vzdělávacím ultrazvukovým workshopem proběhlo v polovině března ve Vysokých Tatrách.

Během dvoudenního programu měli lékaři možnost společně diskutovat řadu medicínských témat každodenní klinické praxe. Zaměřili se na zhodnocení a zefektivňování klinických algoritmů a standardů léčby bolesti zad včetně implementace nových relevantních parametrů, otevřeli téma nových léčebných postupů a technologií a v neposlední řadě se věnovali také dalšímu rozvoji koncepce systematického interního vzdělávání, odborného publikování a přednáškových aktivit. V přednáškovém bloku se lékaři soustředili na konkrétní otázky medicínských problematik jako například diskogenní bolesti, regenerativní medicíny či denervačních technik.

EMT_900x600_III (1)
Ultrazvukový workshop lékařů EuroPainClinics

Edukační část meetingu vyplnil interní vzdělávací ultrazvukový workshop. Ultrazvukovou diagnostiku a praktický nácvik vyšetření prováděli lékaři na USG přístrojích italské firmy ESAOTE. Při školení se důkladně zaměřili na anatomické struktury, které jsou častými zdroji bolesti, jako hlava, krk, hrudník a rameno, dále pánevní a břišní oblast, dolní a horní končetina.

Pracovní setkání, které na závěr poskytnulo i prostor pro menší oddech a relaxaci, byl vyhodnocen jako velmi přínosná a efektivní aktivita, která přinesla nové poznatky a důležité impulzy pro další práci lékařů. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům.  

EMT_900x600_IV
Prostor pro oddech na závěr setkání aktivně využili někteří z našich vyznavačů zimních sportů