Odborný seminář o kryoablaci proběhl v Banské Bystrici

Kryoablace je inovativní terapeutickou metodou léčby bolesti, která využívá účinků velmi nízké teploty pro dočasné přerušení senzorických funkcí v určitých strukturách nervového systému. Odborný seminář na toto téma vedl 9. září specialista EuroPainClinics MUDr. Peter Lenčéš pro Fakultní nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Fakultní nemocnice v Banské Bystrici je jedním z prvních slovenských nemocničních zařízení, které nově disponuje kryochirurgickým zařízením pro výkon metody kryoablace. V rámci programu odborného semináře se MUDr. Peter Lenčéš ve své přednášce podělil o klinickou zkušenost pracovišť EuroPainClinics, které metodu při léčbě bolesti zad, kloubů a kloubních spojení již dlouhodobě využívají. Odbornými vstupy dále přispěl MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics.

Seminář poskytl komplexní informace o kryochirurgickém zařízení a jeho technických parametrech a funkcích a řadu dalších užitečných informací k indikování a přesné diagnostice pacientů pro výkon kryoablace. Semináře se zúčastnili lékaři a sestry Algeziologické kliniky v čele s přednostou kliniky Doc. MUDr. Igorom Martuliakom, PhD a II. kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny v čele se zástupcem přednosty MUDr. Michalom Venglarčíkom, PhD.

MUDr. Peter Lenčéš představil inovativní metodu kryoablace
Odborný seminář ve Fakultní nemocnici s poliklinikou J. D. Roosevelta v Banské Bystrici

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace