EuroPainClinics na kadaverovém workshopu v Budapešti

Mezinárodní kadaverový workshop zaměřený na pokročilé intervenční techniky využívané při léčbě bolestivých stavů páteře, kloubů a kloubních spojení a pánevní bolesti proběhne ve dnech 18. a 19. září 2021 v Anatomickém ústavu v Budapešti. Odbornou teoretickou i praktickou část zajišťují jako instruktoři specialisté EuroPainClinics.

Dvoudenní program zahrnuje didaktickou část s řadou přednášek a kazuistik k tematickým problematikám a praktický výcvik jednotlivých technik na kadaverových modelech. 

Odborným garantem workshopu je MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics, který povede výukový blok zaměřený na indikování a techniky transforaminální perkutánní endoskopické diskektomie. MUDr. Michal Matias se zaměří na endoskopickou denervaci fazetových (meziobratlových) kloubů a SI kloubu. Specifikami oblasti precizní diagnostiky bolesti zad se bude zabývat MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA.

Na worskhopu se představí dále renomovaní zahraniční specialisté a spolupracující partneři EuroPainClinics Dr. Ashish ShettyMBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, který se bude věnovat diagnostice a terapeutickým intervencím u pánevní bolesti včetně neuromodulačních technik, a Dr. Krzystof Lokas, který se ujme tématu endoskopické diskektomie z hlediska transforaminálního a interlaminárního přístupu. 

Kadaverový workshop probíhá pod záštitou hlavních organizátorů a partnerů, kterými jsou společnosti Medtronic a MaxMore Spine, světoví výrobci a dodavatelé medicínských technologií, zařízení a instrumentaria, a síť evropských klinických zařízení intervenční léčby bolesti EuroPainClinics. 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace