Kadaverový workshop potvrdil zájem o intervenční techniky

Mezinárodní kadaverový workshop s účastí specialistů EuroPainClinics jako hlavních přednášejících a instruktorů proběhl ve dnech 18. a 19. září v Anatomickém ústavu v Budapešti. Unikátní edukační koncept workshopu zacílil na technické aspekty a pokročilé přístupy intervenčních technik při léčbě vertebrogenních syndromů a dalších anatomických struktur. 

Vzdělávacího workshopu zastřešeného společnostmi Medtronic a MaxMore Spine jako hlavními organizátory se zúčastnili lékaři řady medicínských specializací z České republiky, Slovenska, Maďarska, Švédska, Chorvatska, Velké Británie, Řecka, Kolumbie a Spojených arabských emirátů. Dvoudenní program nabídnul účastníkům vysoce kvalitní vzdělávací obsah formou didaktických interaktivních přednášek a praktického výcviku realizovaného v několika instruktážních blocích. Obě části programu vyvolaly aktivní zájem a otevřenou diskusi účastníků, což jednoznačně potvrdilo zájem o přednášenou tematiku. Prestižní edukační událost byla celkově vyhodnocena jako vysoce profesionální a přínosný počin, který přinesl nové pohledy a poznatky na oblast intervenčních výkonů.

Odborným garantem workshopu, hlavním mluvčím a instruktorem byl jmenován MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínský ředitel EuroPainClinics, jako přednášející a instruktoři EuroPainClinics se dále představili MUDr. Michal Matias, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Peter Lenčéš, MUDr. L’ubomír Poliak, MUDr. Michal Adam a spolupracující zahraniční specialisté Dr. Ashish Shetty (Velká Británie) a Dr. Krzysztof Lokas (Polsko). Všem specialistům děkujeme za precizní prezentaci a příkladně odvedenou odbornou práci. 

Poděkování směřujeme také společnostem Medtronic a MaxMoreSpine za skvělou organizaci a vzájemnou spolupráci Za odbornou podporu na workshopu děkujeme představitelům sítě EuroPainClinics v čele s MUDr. Miroslavem Buriánkem, MBA, předsedou představenstva EPC Health Invest SE, a Mgr. Miroslavom Hutkom, CEO, a v neposlední řadě organizačnímu týmu – Lence Kovaličové, Evě Manik a Matúšovi Gmitterovi.

Čtěte také: EuroPainClinics na kadaverovém workshopu v Budapešti

MUDr. Róbert Rapčan se zaměřil na problematiku transforaminální perkutánní endoskopické diskektomie
Dr. Ashish Shetty se věnoval diagnostice a intervenčním terapeutických výkonům u pánevní bolesti

 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »