Průvodce službou E-konzultace krok za krokem

Služba E-konzultace, která je vzhledem k specializaci poskytované léčby zavedena na všech pracovištích EuroPainClinics, je prvním krokem pro každého pacienta, který má zájem informovat se o možnosti léčby k svým obtížím a objednání. Pro snadnou orientaci o průběhu všech etap této služby je aktuálně k dispozici praktický informační průvodce.

Principem E-konzultace je online konzultace zdravotního stavu pacienta specialisty na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad a následné doporučení dalších kroků. Touto cestou se pacient nejprve předem informuje o vhodnosti miniinvazivní a endoskopické léčby ke svým obtížím spojeným s bolestí zad.

Pokud je předběžným lékařským posouzením podkladů E-konzultace specialisty léčba doporučena jako vhodné řešení, pacient je pozván na vstupní vyšetření, kde probíhá komplexní diagnostika bolesti zad a stanovení nejvhodnějšího typu výkonu v rámci celkového léčebného plánu. Pokud léčba není doporučena jako vhodné řešení ( obvykle zdravotní indikace nespadá do specializace zdravotní péče poskytované na pracovištích EuroPainClinics nebo z důvodu kontraindikací k výkonům), pacient je o této skutečnosti vyrozuměn e-mailovou zprávou s doporučením konzultace svých zdravotních obtíží s lékaři jiných odborností.

Informační leták – průvodce službou E-konzultace si můžete stáhnout zde

Službu E-konzultace lze kdykokoliv využít na webové stránce www.ekonzultace.cz nebo na těchto webových stránkách v sekci „Objednejte se„.

Čtěte i v článku zde:


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace