Rozšíření ordinační doby EuroPainClinics Brno a Ostrava

Rozšířením ambulantní doby na pracovištích EuroPainClinics Brno a EuroPainClinics Ostrava od letošního září umožňujeme pacientům komfortnější zvýšení dosahu včasného termínu jejich objednání na vstupní vyšetření, a zároveň zrychlení čekací doby na termíny miniinvazivních výkonů a endoskopických operací.  

Ve specializovaných pracovištích EuroPainClinics je každoročně vyšetřeno více než osm tisíc pacientů, přičemž v návaznosti na narůstající trend bolesti zad jako chronického civilizačního onemocnění se jejich počet stále zvyšuje. Stoupající zájem pacientů regionů Moravy a Slezska o poskytovanou miniinvazivní a endoskopickou léčbu se stal také hlavním podnětem pro regulaci ordinační doby na příslušných pracovištích.

Navýšením kapacit a rozšířením ambulantních dní tak umožňujeme dostupnost léčby řadě dalších pacientům, kteří mají možnost díky včasné diagnostice a zahájení léčby navrátit se zpět do aktivního a plnohodnotného života bez fyzických i psychických omezení, která bolest zad přináší. 

Více informací o pracovištích:

EuroPainClinics Brno

EuroPainClinics Ostrava

Informace o možnosti léčby a objednání: bezplatná služba E-konzultace


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace