Specialisté z EuroPainClinics vystoupili na vědecké schůzi lékařů v Kežmarku

První z odborných vzdělávacích aktivit EuroPainclinics v letošním roce se stala aktivní účast našich lékařů na pracovní vědecké schůzi lékařů v Kežmarku. Více než třicítka lékařů specializací neurologie, všeobecné lékařství, ortopedie a interní medicína si se zájmem vyslechla odborné přednášky a sdílela zkušenosti z klinické praxe při léčbě bolesti bederní páteře a kolenního kloubu ve stadiu pokročilé gonoartrózy.

Úvodu do problematiky se ujal MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, který v přednášce “Precíznosť v diagnostike a terapii bolestí chrbta” podrobně popsal klíčové aspekty vstupní detailní diagnostiky rozhodné pro určení zdroje bolesti a stanovení léčebné terapie. Radiofrekvenční léčbu chronické bolesti kolenního kloubu při pokročilé osteoartróze ve stadiu 3 a 4 představil MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics v Praze, v odborném sdělení „ Analgetický účinok rádiofrekvenčnej denervácie kolenných nervov u pacientov s bolestivou gonartrózou”. Tato terapie je vhodnou metodou léčby pro pacienty, jimž dosavadní léčba nepřinesla úlevu, čekají na operaci náhrady kolenního kloubu, nemohou absolvovat operaci vzhledem ke kontraindikacím nebo ji odmítají z vlastního rozhodnutí. Oblast miniinvazivních endoskopických výkonů na páteři v souvislosti s léčbou radikulární (kořenové) bolesti detailně shrnul MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, v přednášce „ Lumbálna endoskopická diskektómia”.

Všechna tři sdělení se setkala u účastníků vědecké schůze s živým ohlasem, o čemž svědčila také celá řada dotazů položená v následné diskusi. Přítomné lékaře zaujala především precizní diagnostika a celkový servis pro pacienty, které jsou na pracovištích EuroPainClinics poskytovány podle definovaných standardů v rámci komplexního přístupu při léčbě. Naši lékaři zároveň obdrželi pozvání k další aktivní účasti na festivalu kazuistik Oravského fora všeobecných lékařů a sester, které se uskuteční počátkem května.

Odbornou akci, která byla zařazena do kreditovaného systému kontinuálního vzdělávání lékařů, uspořádali organizace Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, Subregionálna lekárska komora Poprad a Slovenská lekárska spoločnosť.

IMG_3551

MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP

IMG_3547

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace