Jubilejní XXX. Slovenské Dialógy o bolesti s účastí lékařů EuroPainClinics

343 | 6 min

Specialisté EuroPainClinics představili svá odborná sdělení na jubilejním třicátém ročníku největšího algeziologického kongresu Slovenské Dialógy o bolesti, který proběhl ve dnech 9. – 10. června na Zemplínské Šíravě.

XXX. Slovenské Dialógy o bolesti s účastí specialistů EuroPainClinics

Tradiční algeziologický kongres, pořádaný Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB) ve spolupráci s dalšími odbornými lékařskými společnostmi, se v letošním roce zaměřil v šesti přednáškových blocích na hlavní témata jako personalizovaná léčba bolesti, akutní bolest, chronická nádorová a nenádorová bolest, intervenční algeziologie, paliativní medicína a ošetřovatelská péče v praxi.

Významný prostor k prezentaci odborných sdělení patřil specialistům na intervenční léčbu bolesti týmu medicínského ředitele EuroPainClinics a předního intervenčního algeziologa MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP v přednáškovém bloku Intervenční algeziologie, jehož předsedajícími byli MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, a MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, kteří se ujali moderování a řízení diskuse odborných přednášek našich specialistů.

Předsedající intervenčního bloku MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, a MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, se v úvodní přednášce „Therapeutic effect of thermovision controlled lumbar sympathetic blockade in chronic limb-threating ischemia“ zabýval efektivitou metody léčby bolesti provázející ischemii dolních končetin, a to termovizí řízenou lumbální sympatickou blokádou, při sledování řady parametrů jako zmírnění intenzity bolesti, vliv na zlepšení kvality života pacienta a další. Problematiku léčby a výsledky zachycuje pilotní studie, jejíž výsledky publikoval letos v březnu odborný karentový časopis VASA – Journal of Vascular Medicine, a jejíž rozšíření je aktuálně v rámci dalšího klinického výzkumu připravováno.

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, se zabýval intervenční léčbou bolesti při ischemii dolní končetiny

Velmi užitečná sdělení připravil MUDr. Martin Griger, DESA, FIPP, PhD., v přehledové přednášce „Diskogénna bolesť: aktuálne možnosti intervenčnej liečby“, která přinesla komplexní pohled na problematiku diskogenní bolesti jako časté příčiny bolesti zad významně ovlivňující kvalitu života pacienta. MUDr. Griger přehledně shrnul poznatky o patofyziologii této oblasti, diagnostice a způsobech léčby s využitím intervenčních metod a technik. Zdůraznil mimo jiné nezbytnost multidisciplinárního přístupu při léčbě bolesti, a poukázal na nutnost brát v úvahu i další zdravotní a psychosociální faktory, které stav bolesti mohou nepříznivě ovlivňovat.

MUDr. Martin Griger, DESA, FIPP, PhD., hovořil o problematice diskogenní bolesti a její léčbě

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, plně zaujal přítomné publikum svojí ideově i vizuálně originálním způsobem pojatou přednáškou „Nocebo – umenie škodiť“, která nabídla jiný, než klasický odborný úhel pohledu na medicínu, a to pohled na dnešní realitu „koloběhu“ pacienta v zdravotnickém systému. MUDr. Mláka se ve sdělení zaměřil na skutečnost, jak negativně mohou působit na vnímání pacienta určité medicínské postupy a komunikace, se kterými se při svojí léčbě setkává, jak neporozumění léčbě může ovlivnit výsledek léčby, a jak je důležité správnou komunikací pacienta nasměrovat a provázet na cestě jeho léčby.

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, se zabýval vlivem medicínských postupů a komunikace na subjektivní vnímání pacienta

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, se ve svojí přínosné prezentaci „USG navigovaná neurolýza plexus coeliacus pri karcinóme pankreasu“ zaměřil na perkutánní terapeutickou techniku, která se může stát vhodnou součástí procedur při léčbě pacientů s typem zhoubného onemocnění horního gastrointestinálního traktu (trávicího systému) v kontextu redukce bolesti a zlepšení kvality jejich života. Problematiku zároveň demonstroval na konkrétním případu pacienta s karcinomem pankreasu včetně monitoringu hodnocení intenzity bolesti a efektivity výsledku zákroku.

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, se zaměřil na USG navigovanou neurolýzu při maligním onemocněním pankreasu

Léčebnými možnostmi bolesti trojklanného nervu se zabýval MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP ve velmi zajímavé přednášce „Trigeminálna neuralgia. Komplikovaná a bolestivá cesta pacientky při liečbe“. Tento typ onemocnění s projevy zachvatovité jednostranné bolesti tváře v oblastech (dermatomech) větví trojklanného nervu patří k nejbolestivějším stavům. Jednou z efektivních intervenčních metod je balonková kompresní ablace trigeminálního ganglia, která vede ke zmírnění neuralgických bolestí tváře, a tím zlepšení kvality života pacienta. Problematiku onemocnění i metodu léčby MUDr. Poliak představil na kazuistice léčené pacientky. MUDr. Poliak je v současnosti jediný lékař na Slovensku, který se na tento výkon zaměřuje.

MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, se věnoval možnosti efektivní intervenční léčby při bolesti trojklanného nervu

Všechny přednášky našich lékařů se setkaly s aktivním zájmem, který stvrzovaly i konkrétní dotazy a vzájemná diskuse. Těší nás, že jsme se s přítomnými účastníky odborné algeziologické veřejnosti mohli podělit o poznatky, které jsou každodenní součástí naší práce, a které v souladu s novými trendy světové intervenční algeziologie permanentně aplikujeme a dále v klinické praxi rozvíjíme.

Děkujeme našim specialistům za aktivní účast, skvělou prezentaci a hodnotná sdělení.