6. kongres London Pain Forum o neuromodulaci s účastí MUDr. Rapčana

Více než dvě desítky lékařských kapacit z celého světa se ve dnech 8. až 10. listopadu zúčastnily prestižního Masterclass kongresu o periferní neuromodulaci Spinal Cord Stimulation spojeného s kadaverovým workshopem pro výcvik pokročilých neuromodulačních technik, který proběhl v Univerzitní nemocnici St George’s Hospital v Londýně.

V rámci odborného programu vystoupil MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics, který představil ve své odborné přednášce prvotní výsledky implantace unikátního bezdrátového neurostimulátoru Stimwave při léčbě těžké chronické bolesti na Slovensku.

U této příležitosti připomínáme, že pracoviště Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad v Česku i na Slovensku působí jako diagnostická centra k indikaci neurostimulátoru SCS. Při jeho zavedení spolupracují s fakultními nemocnicemi, přičemž MUDr. Rapčan je jedním z hlavních operatérů vysoce specializovaných operačních týmů.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »