MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, hostem London Pain Forum v britské Sněmovně lordů

20. 11. 2018

Významné pocty se dostalo v uplynulých dnech MUDr. Róbertovi Rapčanovi, PhD, MBA, FIPP, medicínskému řediteli EuroPainClinics a zakladateli a prezidentovi intervenční sekce Slovenské společnosti pro studium a léčbu bolesti, který přijal pozvání organizace London Pain Forum na 20. setkání Black Tie v britské Sněmovně lordů ve Westminsterském paláci.

Na oficiální úvod meetingu věnovanému pracovní působnosti a projektům organizace London Pain Forum navázala slavnostní recepce doplněná přednáškou speciálního hosta, baronky Caroline Ann Cox, členky Sněmovny lordů, zakladatelky a výkonné ředitelky organizace Humanitarian Aid Relief Trust a význačné veřejné osobnosti celoživotně se angažující v sociální, humanitární a politické sféře v Anglii i v zahraničí.

Závěr prominentní pracovně-společenské události byl věnován vzájemné diskusi a debatám mezi hosty a představiteli London Pain Forum v čele s prezidentem Dr. Teodorem Goroszeniukem a dalšími členy Výboru, mezi nimiž je jmenován také renomovaný specialista léčby bolesti Dr. Arun Bhaskar, spolupracující expert značky EuroPainClinics.