MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, hostem London Pain Forum v britské Sněmovně lordů

Významné pocty se dostalo v uplynulých dnech MUDr. Róbertovi Rapčanovi, PhD, MBA, FIPP, medicínskému řediteli EuroPainClinics a zakladateli a prezidentovi intervenční sekce Slovenské společnosti pro studium a léčbu bolesti, který přijal pozvání organizace London Pain Forum na 20. setkání Black Tie v britské Sněmovně lordů ve Westminsterském paláci.

Na oficiální úvod meetingu věnovanému pracovní působnosti a projektům organizace London Pain Forum navázala slavnostní recepce doplněná přednáškou speciálního hosta, baronky Caroline Ann Cox, členky Sněmovny lordů, zakladatelky a výkonné ředitelky organizace Humanitarian Aid Relief Trust a význačné veřejné osobnosti celoživotně se angažující v sociální, humanitární a politické sféře v Anglii i v zahraničí.

Závěr prominentní pracovně-společenské události byl věnován vzájemné diskusi a debatám mezi hosty a představiteli London Pain Forum v čele s prezidentem Dr. Teodorem Goroszeniukem a dalšími členy Výboru, mezi nimiž je jmenován také renomovaný specialista léčby bolesti Dr. Arun Bhaskar, spolupracující expert značky EuroPainClinics.

  

     

 

 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace