Článek lékařů EuroPainClinics publikoval Wiener Klinische Wochenschrift

1136 | 1 min

Další z významných úspěchů klinického výzkumu představuje odborný článek specialistů EuroPainClinics o endoskopickém výkonu epiduroskopie, který publikoval prestižní karentový časopis Wiener Klinische Wochenschrift – The Central European Journal of Medicine.

Epiduroskopie je terapeutická, ale zároveň také diagnostická metoda při řešení patologických změn v epidurálním prostoru. Autoři v článku představují úspěšné výsledky výzkumu efektivity výkonu epiduroskopie u dvou skupin pacientů s diagnostikovaným syndromem selhané operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom), a to za provedení mechanické adheziolýzy u jedné skupiny a s aplikací léčiva navíc u skupiny druhé. Výzkum sledoval vývoj změn u pacientů po 6 a 12 měsících od výkonu prostřednictvím licencovaného dotazníku EQ-5D-5L, kterým je s ohledem na kvalitu života pacientů s chronickou bolestí analyzováno pět parametrů (pohyblivost, sebeobsluha, stav při výkonu obvyklých činností jako práce, studium, koníčky, bolest/obtíže a stav úzkosti či depresí) včetně aktuálního zdravotního stavu.