Článek lékařů EuroPainClinics publikoval Wiener Klinische Wochenschrift

Další z významných úspěchů klinického výzkumu představuje odborný článek specialistů EuroPainClinics o endoskopickém výkonu epiduroskopie, který publikoval prestižní karentový časopis Wiener Klinische Wochenschrift – The Central European Journal of Medicine.

Epiduroskopie je terapeutická, ale zároveň také diagnostická metoda při řešení patologických změn v epidurálním prostoru. Autoři v článku představují úspěšné výsledky výzkumu efektivity výkonu epiduroskopie u dvou skupin pacientů s diagnostikovaným syndromem selhané operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom), a to za provedení mechanické adheziolýzy u jedné skupiny a s aplikací léčiva navíc u skupiny druhé. Výzkum sledoval vývoj změn u pacientů po 6 a 12 měsících od výkonu prostřednictvím licencovaného dotazníku EQ-5D-5L, kterým je s ohledem na kvalitu života pacientů s chronickou bolestí analyzováno pět parametrů (pohyblivost, sebeobsluha, stav při výkonu obvyklých činností jako práce, studium, koníčky, bolest/obtíže a stav úzkosti či depresí) včetně aktuálního zdravotního stavu.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace