První implantace míšního neurostimulátoru metodou Th9 DRG

Neuromodulační metody patří k vrcholným terapeutickým přístupům při léčbě těžkých bolestivých stavů. Nejčastější technikou je neurostimulace, která využívá elektrických impulzů k ovlivnění vnímání intenzity bolesti. Jako první svého typu na Slovensku proběhly dne 10. února implantace neurostimulátorů metodou Th 9 DRG, které umožňují významně redukovat komplikované bolesti zad. 

Implantační výkony u prvních dvou pacientů úspěšně uskutečnil v Univerzitní Nemocnici svätého Michala v Bratislavě operační tým ve složení MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP,MUDr. Michal Krajčovič, pod odbornou garancí MUDr. Róberta Illéše, PhD., přednosty Neurochirurgické kliniky.

Při neurostimulaci metodou Th9 DRG dochází ke stimulaci dorzálních kořenových ganglionů míšních nervů (DRG, dorsal root ganglion) neboli svazků nervových buněk, těsně po vystoupení z míchy, ve výši devátého hrudního obratle, oboustranně. „Hlavní funkcí dorzálních kořenových ganglionů je přenos senzorických informací z periferního do centrálního nervového systému, tj. páteřní míchy a mozku, přičemž každý ganglion přenáší informace z určité části těla. Stimulací metodou DRG ve výši deváteho obratle v obou meziobratlových otvorech je velká šance pomoci pacientům s komplikovanou izolovanou bolestí v zádech, bez vyzařování do končetin. Tento typ bolesti minimálně reaguje na klasickou míšní stimulaci v zadním epidurálním prostoru míšního kanálu. Technika zavádění je u DRG složitější,“ uvádí  MUDr. Róbert Rapčan. Metody se využívá i u bolestí v jiných anatomických lokalizacích lidského těla, kde je klasická neurostimulace obtížná, např. v oblasti hrudníku a břicha.

MUDr. Róbert Rapčan a MUDr. Michal Krajčovič, operatéři

Při vlastním výkonu implantace, jehož výhodou je minimální rizikovost včetně minimálního narušení tkání, je využívána unikátní technologie neurostimulátoru Stimwave Freedom. Do meziobratlových otvorů, tzv. foramen, mezi devátým a desátým obratlem, jsou miniinvazivně zaváděny tenké elektrody o průměru 1,3 milimetry, a to do těsné blízkosti míšních nervů a na obou stranách. Externí generátor, resp. baterie, není na rozdíl od klasických neurostimulátorů umístěn operačně pod kůži, ale pacient jej má uložen u sebe, např. v kapse oděvu. Elektrické impulzy z baterie jsou prostřednictvím wi-fi signálu bezdrátově vysílány přes kůži do elektrod.

Primárním cílem neurostimulace je snížení vnímání bolesti, snížení spotřeby léků, zlepšení spánku a pohyblivosti, jako jedny s hlavních faktorů zlepšení kvality života pacienta. Implantace neurostimulátoru je komplexní proces, který probíhá v úzké součinosti lékařů a pacienta a je podmíněn splněním konkrétních klinických kritérií. Rozhodnutí o implantaci neurostimulátoru vydává speciální komise složená z odborníků relevantních lékařských specializací.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace