Diagnostika výhřezu ploténky: Co je dobré znát

2079 | 6 min

Bolest zad se může projevit, když to nejméně čekáte. V jednu chvíli pohodlně sedíte a při vstávání vás najednou přepadne ostrá bolest, která „vystřeluje“ až do nohy. Je to výhřez ploténky? I když se může zdát, že výhřez vzniká náhle, většinou jde o výsledek mnohem dlouhodobějšího procesu změn na páteři. Nejlepší způsob, jak to zjistit, je navštívit lékaře, který diagnózu potvrdí na základě důkladného klinického vyšetření.

Pacient s bolestí zad obvykle absolvuje iniciálně nejprve vyšetření praktickým lékařem, který vyloučí potenciálně varovné příznaky (tzv. červené praporky). V akutní fázi ordinuje klid a léky proti bolesti, časnou rehabilitaci, především fyzioterapii a pravidelné cvičení. Pokud potíže přetrvávají a jsou velmi intenzivní, nebo se přidružují další příznaky, jako například poruchy vyprazdňování nebo výrazné omezení svalové síly či další, odesílá pacienta na vyšetření specialistou.

ANAMNÉZA = SOUHRNNÝ PŘEHLED O VAŠEM ZDRAVÍ

Při diagnostikování výhřezu ploténky neboli hernie disku lékař odebere nejprve anamnézu zdravotního stavu pacienta. Zjišťuje příznaky a projevy bolesti, kterou pociťuje, bude ho zajímat, kdy a jak bolest začala, kde bolest pociťuje a jaká je její intenzita, jaké činnosti, polohy nebo způsoby léčby bolest zlepšují či naopak. Bude potřebovat znát informace například i o prodělaných zraněních či onemocněních, případně i rodinnou anamnézu, pokud v rodině „trpíte“ na ploténky.

FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Dalším krokem při diagnostice je fyzikální vyšetření, které zahrnuje určité specifické manévry jako například Lasseque testy, ale i další provokační testy, testování svalové síly a reflexů. Lékař může pacienta požádat, aby provedl různé pohybové úkony, protahovací a pohybová cvičení, na jejichž základě zjistí, které činnosti mu způsobují větší bolest a v jaké intenzitě. Na základě anamnézy a klinického vyšetření pak lékař rozhodne o dalších doplňujících vyšetřeních.

CO OBJASŇUJÍ ZOBRAZOVACÍ TESTY

Zobrazovací testy lékaři umožní podívat se na páteř pacienta, a získat tak informaci o přítomnosti hernie disku, nebo jiné odchylky. Nejběžnější zobrazovací metody, které jsou určeny pro diagnostiku výhřezu a nalezení jeho příčiny jsou magnetická rezonance (MRI), případně RTG a CT (počítačová tomografie). MRI využívá k zobrazení měkkých tkání stacionární a radiofrekvenční magnetické pole, CT vyšetření pak k témuž využívá rentgenové záření. Oba způsoby neboli modality mají své výhody a nevýhody, indikaci určuje lékař. Je třeba zdůraznit, že žádná zobrazovací ani jiná vyšetřovací metoda se nepoužívá k objasnění bolesti, ale používají se k potvrzení přítomnosti určité odchylky od anatomické nebo funkční normy.

Magnetická rezonance či jiný typ testu se používá k tomu, aby lékař přesně viděl, kde se výhřez ploténky nachází a jak utlačuje nervový kořen. Pro diagnostiku bolestí páteře je MRI zpravidla nejvhodnější zobrazovací metodou, která umožňuje diagnózu hernie ploténky potvrdit a zvolit nejvhodnější léčebné řešení.

Pokud máte vyšetření MRI a zajímá vás, jestli léčba v EuroPainClinics může být pro vás vhodná? Využijte kdykoliv bezplatnou službu E-konzultace, kam výsledky MRI přímo nahrajete. Můžete ji také nechat poslat přes lékařský systém ePACS. Jak na to, zjistíte v článku ZDE

Nervové testy/elektromyogram (EMG) umožní lékaři prozkoumat, jak jednotlivé nervové kořeny a periferní nervy vedou nervové impulsy. Určitou limitací je, že značná část zdravé populace má nějaké odchylky na EMG, a na druhé straně EMG může být zcela normální u akutního kořenového dráždění –EMG nezobrazuje bolest, ale poruchu vedení bolesti.

INTERVENČNÍ DIAGNOSTIKA = PŘESNÉ ODHALENÍ ZDROJE BOLESTI

Intervenční diagnostika bolesti zad, která je základním krokem léčby v EuroPainClinics, spočívá v aplikaci určitých vyšetřovacích metod za účelem přesného odhalení zdroje či zdrojů (takzvaných generátorů) bolesti. Při intervenční diagnostice se zaměřujeme na hlavní zdroje bolesti, kterými jsou meziobratlové ploténky, nervové kořeny, meziobratlové (facetové) klouby, SI kloub, ale i další anatomické struktury.

Jak se intervenční diagnostika provádí

Po vytipování pravděpodobných zdrojů bolesti na základě klinického zhodnocení lékař přistupuje k provedení intervenčního testudiagnostické blokády ke stanovení zdroje bolesti. Test se provádí injekčně jehlou, kdy je k daným strukturám vpraveno lokální anestetikum pod cílenou kontrolou rentgenového přístroje (tzv. C-ramena), nebo ultrazvuku. Toto zaměření umožňuje aplikaci léčiva přesně tam, kde je potřeba. Pokud pacient pocítí úlevu od bolesti, je zřejmé, že právě tento daný kloub, kořen, ploténka či jiná struktura jsou ty, které se významně podílí na aktuálně pociťované intenzitě bolesti. Lékař poté zvažuje další, co nejefektivnější a nejšetrnější terapeutický postup k ošetření daných struktur vedoucí k dlouhodobější úlevě od bolesti nebo k jejímu odstranění. Diagnostické výkony se provádějí ambulantně v rámci vstupního vyšetření.

Jak vás léčíme: Poznejte typy miniinvazivních a endoskopických výkonů

Je třeba upozornit, že celá řada lidí má výhřez ploténky nebo jinou patologickou změnu na páteři, a nevědí o tom, protože nemají žádné projevy. Výhřez ploténky také nemusí způsobovat žádnou bolest. Diagnóza výhřezu ploténky je proto vždy výhradně v rukou lékaře.

Odborná textová spolupráce: MUDr. Michal Matias, FIPP

Zaujalo vás téma: Více o vyhřezlých ploténkách a intervenční léčbě čtěte zde: