MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., na studentské konferenci

394 | 3 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics, přednášel dne 13. dubna nejen o intervenční léčbě bolesti a roli intervenčního specialisty studentům gymnázia Leonarda Stöckela u příležitosti studentské konference „Taste The Future“.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., přednášel na studentské konferenci „Taste The Future“

Cílem konference je umožnit studentům prostřednictvím přednášek expertů z různých oborů „ochutnat budoucnost“ a nahlédnout tak ze školních lavic a teoretického vzdělávání do reality a praxe pracovního života. Osobní zkušenosti řečníků studentům pomáhají nastínit možnosti a ukázat cesty, které se jim studiem, správnou motivací a pílí otevírají v budoucích profesích.

K účasti na letošním ročníku přijal pozvání také intervenční algeziolog a medicínský ředitel EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. V úvodu svojí přednášky shrnul bohaté zkušenosti a postřehy z průběhu své profesní dráhy od dob studií, ze zahraničních cestovních pobytů a studijních stáží až po téměř dvě desítky let trvající klinickou praxi ve Švédsku a Velké Británii. V další části seznámil studenty s oborem intervenční léčby bolesti, představil intervenční techniky a postupy při léčbě pacientů a osvětlil, co obnáší práce intervenčního specialisty. Pohovořil také o tom, jak tyto techniky po svém mnohaletém návratu ze zahraničí implantoval na Slovensku založením a vybudováním klinik intervenční léčby bolesti EuroPainClinics. Poslední část prezentace se dotkla téma work-life balance, kterou MUDr. Rapčan jako nadšený vyznavač sportu celoživotně spojuje s celou řadou sportovních aktivit. Studentům představil metodu „ledového muže“ Wima Hoffa, kterou sám aktivně provozuje, včetně jejího medicínského přínosu, a závěrem jim nabídnul „ochutnat inspiraci“ v podobě příběhů a dosažených úspěchů některých významných sportovních osobností.

Velmi zajímavou přednášku MUDr. Rapčana sledovalo studentské publikum s mimořádným a soustředěným zaujetím, a její závěr tak právem patřil celé řadě dotazů.