Sympozium o léčbě bolesti s účastí lékařů EuroPainClinics

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, a MUDr. Michal Adam vystoupili jako přednášející s odbornými sděleními z oblasti intervenční léčby bolesti na XIII. Sympoziu o léčbě bolesti s mezinárodní účastí, které proběhlo ve dnech 14. až 15. dubna v Brně.

MUDr. Michal Adam, MUDr. Róbert Tirpák, FIPP na sympoziu o léčbě bolesti

Sympozium o léčbě bolesti jako tradiční setkání odborníků specializací algeziologie, neurologie, neurochirugie a dalších bylo uspořádáno pod zášťitou Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSŠLB) České lékařské společnosti a odbornou garancí doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D., a MUDr. Tomáše Nežádala, Ph.D. V rámci programu letošního ročníku, jehož se zúčastnilo na 150 lékařů, rezonovalo jako hlavní téma bolesti hlavy a krku, představeny byly novinky ve farmakoterapii bolesti a zazněla řada kazuistik a originálních sdělení. Našim specialistům patřil prostor v tematické sekci Intervenční léčba bolesti.

MUDr. Michal Adam představil spektrum intervenčních technik v oblasti krční páteře

MUDr. Michal Adam, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno, představil ve svojí přednášce „Možnosti vybraných miniinvazivních intervenčních technik v oblasti hlavy a krku“ spektrum vhodných indikací k intervenční léčbě při léčbě bolesti v oblasti hlavy a krku a popsal intervenční techniky v oblasti krku s ovlivněním bolestí hlavy, jako jsou periferní nervové blokády, ošetření facetových kloubů, epidurální podání kortikoidů a stimulační techniky, a nastínil dále možnosti využití kryodenervačních, radiofrekvenčních a dalších technik, které jsou v praxi intervenčních specialistů realizovány.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, přednášel o radiofrekvenční technice krčních facetových kloubů

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics Praha, vystoupil s odborným sdělením na téma „Perkutání radiofrekvenční denervace krčních facetových kloubů a TON“. Facetové neboli meziobratlové klouby patří ke strukturám, které jsou častým zdrojem bolesti. Ve svojí přednášce zdůraznil nezbytnost přesného diagnostického výkonu na mediálních raménkách a detailně představil inovativní miniinvazivní postup při ošetření facetových kloubů za precizní navigace, který může při bolesti krční páteře přinést dlouhodobé řešení.

Obě přednášky vyvolaly zájem a byly zakončeny aktivní diskusí přítomného odborného pléna, která přinesla řadu námětů a postřehů a otevřela prostor k dalším navazujícím debatám v průběhu sympozia.

Děkujeme lékařům za jejich aktivní účast a přínosná sdělení.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace