Léčba bolesti kolene s využitím radiofrekvence

Příčin bolesti kolene je celá řada, od úrazu, zánětů, přetížení ze sportování či degenerativních změn, mezi které se řadí také osteoartróza. Léčebné řešení na našich pracovištích poskytujeme formou efektivní a šetrné tepelné a radiofrekvenční terapie či s využitím kryoanalgezie. 

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, výkon radiofrekvenční terapie kolenního kloubu

Osteoartróza je nezánětlivé degenerativní onemocnění, které postihuje hlavně velké klouby, respektive kyčelní a kolenní kloub. Při osteoartróze dochází ke změnám kloubní chrupavky, které jsou v normálním stavu hladké a stlačitelné. Díky kloubnímu vazu (tzv. synovii) po sobě kloužou s minimálním třením. Při začínajících stadiích se chrupavka ztenčuje, hrubne a na jejím povrchu se tvoří trhlinky a výrůstky (osteofyty). U těžkých případů pak chrupavka praská a eroduje. Kosti třou o sebe a působí bolest. Typické je pro tento stav „vrzání“ kostí, odborně krepitus.

Na pracovištích EuroPainClinics se zabýváme léčbou bolesti velkých kloubů, resp. kolenního kloubu při pokročilé osteoartróze, kde poskytujeme speciální typy miniinvazivních výkonů, které mohou být vhodným řešením např. pro pacienty čekající na náhradu kolenního kloubu, či v případě, kdy operace není indikována, nebo pacient nemůže z různých důvodů, jako je vlastní odmítnutí operace, či různé kontraindikace k výkonu včetně např. kardiovaskulárního zatížení tuto operaci absolvovat.

Jednou z možností léčby kolene při pokročilé osteoartróze ve stadiu 3 a 4 je tepelná a radiofrekvenční terapie založená na využití účinků radiofrekvence pro ošetření oblasti genikulárních (kolenních) nervů. Pacienti mají obvykle bolest delší 6 měsíců a dosavadní léčba jim nepřinesla dostatečnou úlevu od bolesti. Cílem je modulace a snížení intenzity bolesti doprovázející tuto diagnózu.

V dalším kroku terapie (lze však i samostatně) je možné provést intraartikulárně (resp. dovnitř kloubu) aplikaci pulzní radiofrekvence, která umožňuje ovlivnění zánětu (osteoartritidy) kolenního kloubu. Oba výkony se provádějí ambulantně, v lehké anestezii a pod kontrolou rentgenu nebo USG.

O dalších typech léčby kolenního kloubu při osteoartróze včetně výkonu Pulzní radiofrekvence s následnou kryoablací nebo regenerativní terapie aplikací RTG navigovanou autologní plazmou najdete více na webové stránce www.bolestkolene.cz včetně objednávkového formuláře, pomocí něhož se můžete o vhodném léčebném řešení k vašim zdravotním obtížím kdykoliv informovat.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Dovolujeme si informovat, že z provozních důvodů budou ve dnech 30. a 31. 5. 2022 dočasně uzavřena některá pracoviště EuroPainClinics. »