Článek EuroPainClinics vydala Medycyna Sportowa

Odborné publikování specialistů EuroPainClinics zaznamenalo další úspěch, kterým je zveřejnění odborného článku v recenzovaném lékařském časopise Polish Journal of Sport and Medicine / Medycyna Sportowa. Časopis vydává původní vědecké práce založené na autorském výzkumu, přehledové články, recenze a případové studie týkající se rozsáhlé interdisciplinární specializace sportovní medicíny. 

Hlavním autorem publikovaného článku je MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, který se společně se spoluautory zabývá vlivem různých sportovních aktivit na degeneraci meziobratlových plotének. Sport je považován obecně za součást zdravého životního stylu s řadou benefitů, na druhé straně je však nadměrná fyzická aktivita jeden z hlavních rizikových faktorů poškození plotének. 

Autoři analyzují vliv intenzity přímé zátěže jednotlivých sportovních aktivit na ploténky a poukazují na jeden z faktorů zvýšení rizika degenerace, jímž je opakovaně zvýšený lumbální intradiskální tlak nad kritickou úroveň, hodnotí dále prospěšnost sportovní zátěže na ploténky v dlouhodobém horizontu a zkoumají souvislost degenerativních změn na páteři s klinickými projevy bolesti zad.

Odborná práce poukazuje zejména na potřebu znalosti vlivu sportovních aktivit na ploténky a páteř u lékařů specializací, kteří se léčbou bolesti zad zabývají, a to zejména v kontextu doporučení vhodného pohybového režimu. 

Zdroj: Medycyna Sportowa, Issue 36


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace