Máme 10 000 fanoušků facebooku! Děkujeme všem

Sociální sítě, jmenovitě facebook, patří k nejdůležitějším prostředkům online komunikace EuroPainClinics se širokou veřejností, a to nejen při podávání informací o možnosti léčby, způsobu objednání, praktických záležitostech, ale také k oznámení o událostech korporátního či edukačního charakteru, úspěších lékařů, ať již v operativě, zajímavých kazuistikách nebo odborném publikování a v řadě dalších oblastí, které dohromady tvoří pestrou mozaiku veškerého dění v EuroPainClinics. 

V uplynulých dnech byla překročena hranice 10 000 fanoušků, kteří nám svoji přízeň projevují právě na tomto médiu. Velmi nás těší zájem, který svědčí o tom, že EuroPainClinics v povědomí veřejnosti neustále posiluje a stále více pacientů s bolestí zad tak má příležitost dozvědět se o našich pracovištích, kde jim může být poskytnuto vysoce specializované léčebné řešení jejich zdravotních obtíží. 

Našim FB fanouškům děkujeme za přízeň a důvěru, které jsou tou nejlepší motivací do další práce. 

Přejeme všem pevné zdraví, mnoho sil a energie a v dnešní době tolik potřebného optimismu.

Tým EuroPainClinics


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené na pracovištích EuroPainClinics »