16. říjen – Světový den páteře

Světový den páteře patří ke dnům Světového týdne kostí a kloubů vyhlášeného organizacemi OSN a WHO jako připomínku nejdůležitější osy lidského těla. K tomuto mezinárodnímu svátku se připojujeme také v EuroPainClinics, kde léčba bolesti zad, zejména bederní páteře, je pilířem naší činnosti. 

Bolest zad představuje pro lidský organismus výraznou zátěž. Již počáteční příznaky jsou varovnými signály. Člověk s bolestí zad je limitován především fyzicky, dlouhodobý bolestivý stav však navíc může vést i k narušení psychické rovnováhy a v celkovém důsledku k řadě omezení ve společenské roli, rodinném i pracovním životě. 

Se zahájením léčby je proto dobré neváhat – pokud je příčina bolesti včas a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby může umožnit rychlý návrat k běžným aktivitám, zabránit rozvoji trvalých následků a přechodu do chronického bolestivého stavu. 

Páteř, latinsky zvaná columna vertebralis, je pevná, zároveň však ohebná osa složená ze 33 prstencovitých kostí – obratlů. Má celkem pět hlavních úseků, a každý z nich má vlastní typ obratlů: sedm krčních (C1-C7), dvanáct hrudních obratlů (Th1-Th12), pět obratlů bederních (L1-L5), a dále pět obratlů srostlých v kost křížovou a čtyři obratle v kostrč. 

Jedním z častých zdrojů bolestí plynoucích z postižení bederní páteře je kořenový (radikulární) syndrom, který vzniká v důsledku útlaku, dráždění či poškození nervového kořene. Příčinou kořenového syndromu jsou ponejvíce výhřezy meziobratlových plotének, kdy až v 90 % všech kořenových syndromů je postižena bederní oblast L3/S1. 

O kořenovém syndromu a možnostech léčebného řešení bolesti bederní páteře prostřednictvím miniinvazivních a endoskopických výkonů zjistíte více v článku zde: https://www.europainclinics.cz/co-lecime/bederni-pater/


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace