Vaše bezpečnost a ochrana zdraví na prvním místě

Aktualizováno 20. 11. 2020

Vážení pacienti, 

vzhledem k současnému vývoji epidemické situace buďte prosím plně ujištěni, že na všech pracovištích EuroPainClinics jsou důsledně dodržována veškerá režimová opatření a nejvyšší hygienické standardy tak, aby vaše léčba probíhala v podmínkách pro maximální bezpečnost a ochranu vašeho zdraví. 

Nadále pracujeme v plném provozu a poskytujeme ambulantní ošetření i operační výkony. Jsme kapacitně připraveni poskytnout léčbu a operační výkony také pacientům jiných nemocničních zařízení v případě omezení jejich provozu a operativy. K ošetření přijímáme pacienty s chronickou i akutní bolestí zad – neváhejte se na nás obrátit dříve, než by mohlo dojít k rozvinutí vašich zdravotních obtíží a komplikacím vašeho zdravotního stavu. 

Léčbu mohou na pracovištích EuroPainclinics mohou využívat všichni pacienti, bez omezení věku.

VAŠE BEZPEČNOST JE PRO NÁS ABSOLUTNÍ PRIORITOU:

  • Používáme ochranné roušky/respirátory: chráníme se navzájem
  • Návštěvy jsou plánovány individuálně tak, aby došlo k zamezení kontaktu s jiným pacientem, zabezpečujeme dodržování nutných rozestupů
  • Zabezpečujeme vám měření teploty a dezinfekci rukou před vstupem do ambulance
  • Všechny prostory a plochy průběžně během ordinačního dne důkladně dezinfikujeme
  • Důkladně dezinfikujeme a sterilizujeme zařízení a vybavení zákrokového sálu
  • K udržení absolutní čistoty prostor používáme pravidelně speciální germicidní lampy pro sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchu předmětů
  • 1x týdně provádíme celodenní sanaci pracoviště
  • Používáme dezinfekční prostředky nejvyšší třídy dle zákonem stanovených norem

Podrobná aktuální pravidla provozu najdete zde

K vaší léčbě přistupujeme s nejvyšší opatrností a je naším přáním, aby vaše návštěva a léčba proběhla k vaší maximální spokojenosti. Rádi bychom požádali i vás o respektování a dodržování zavedených pravidel. 

Děkujeme.

Tým EuroPainClinics


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »