MUDr. Ladislav Kočan, PhD, představil v Salzburgu klinickou studii EuroPainClinics o epiduroskopii

davMUDr. Ladislav Kočan, PhD, Clinical Research Manager EuroPainClinics, úspěšně absolvoval ve dnech 2. až 8. července v Salzburgu prestižní “Salzburg Medical Seminars” – mezinárodní seminář lékařského postgraduálního vzdělávání na téma “Clinical Research Methods 2017”. Na semináři představil klinickou studii EuroPainClinics Study II o léčebném výkonu epiduroskopie, která získala velmi pozitivní hodnocení akademiků a další odborné veřejnosti.

Obsahem semináře byl nejnovější vývoj v metodách klinického výzkumu zahrnující řadu témat jako připrava designu studií, management studií, biostatistické metody a bioetické principy či implementace klinického výzkumu do klinické praxe. Intenzivní výuku účastníků – lékařů z 29 zemí světa vedly renomované lékařské autority a profesoři z The Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute a University of Pennsylvania.

“Salzburg Medical Seminars” probíhají již od roku 1993. Vysoce kvalitní vzdělávací programy napomáhají profesnímu růstu účastníků, kteří své nabyté zkušenosti a znalosti mohou přenášet do klinické praxe a podílet se tak významně na zvyšování úrovně zdravotní péče ve svých zemích. Mezi zakladatele a sponzory seminářů patří nadace the American Austrian Foundation, rakouské ministerstvo vědy, výzkumu a ekonomiky a nadace The Open Society.

Klinická studie o epiduroskopii, kterou MUDr. Kočan na semináři představil, je jednou z pěti registrovaných klinických studií EuroPainClinics. Zkoumá přínos této metody u pacientů s bolestí zad, kteří prodělali jednu či více operací páteře s tzv. syndromem selhání chirurgické léčby (failed back surgery syndrome, FBSS) a zaměřuje se na sledování dlouhodobé úlevy od bolesti a zlepšení kvality života pacientů. Studie porovnává dva léčebné postupy. V jedné skupině pacientů zkoumá výsledky provedení epiduroskopie metodou odstranění fibrózních srůstů, tzv. mechanickou lýzou. V druhé skupině je zároveň s odstraněním srůstů podáno léčivo se záměrem zkoumání efektu léčiva, který doposud nebyl v žádných klinických studiích potvrzen.

V současné době realizuje EuroPainClinics v rámci své výzkumné činnosti dále klinické studie u léčebných výkonů periradikulární terapie (PRT), Disc FX, endoskopická denervace facetových kloubů a endoskopická diskektomie a v přípravné fázi je šestá studie na téma léčby neurostimulací SCS (Spinal Cord Stimulation). Výsledky získané ze studií se stanou významným vědeckým přínosem pro zkvalitňování medicínských poznatků a jejich aplikaci v praxi při léčbě pacientů.

První výsledky z klinických studií epiduroskopie a endoskopická diskektomie již EuroPainClinics připravuje ke zveřejnění v odborných periodikách v průběhu letošního podzimu.

davLaco_Kocan_Salzburk_5

LacoMUDr. Ladislav Kočan, PhD, Clinical Research Manager EuroPainClinics
Anesteziolog a intenzivista, hlavní manager klinického výzkumu EuroPainClinics. Je autorem a spoluautorem řady zahraničních recenzovaných publikací a koordinátorem několika medicínských studií v oblasti intervenční algeziologie a intenzivní medicíny. Je členem redakční rady odborného časopisu American Journal of Food and Nutrition. Působil v Univerzitní nemocnici Louise Pasteura v Košicích, v současnosti vykonává svoji klinickou praxi ve Východoslovenském ústavu kardiovaskulárních chorob. Je odborným asistentem na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích.

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Omezení provozu na pracovištích EuroPainClinics z důvodu letních dovolených