MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, na 5. mezinárodní konferenci o intervenční léčbě bolesti a neuromodulační léčbě ve Varšavě

Evropské i světové lékařské kapacity se ve dnech 30. června až 1. července zúčastnily 5. mezinárodní konference o intervenční léčbě bolesti a neuromodulační léčbě spojené s kadaverovým workshopem. Jako jeden z hlavních přednášejících a instruktorů vystoupil MUDr. Róbert Rapčan, FIPP.

V rámci odborných přednáškových bloků sdílel své bohaté klinické zkušenosti z oblasti jeho hlavní specializace, kterými jsou endoskopické výkony na páteři. Ve své přednášce hovořil o výkonech Endoskopická diskektomie a Epiduroskopie s prezentací klinických výsledků těchto operačních technik v rámci EuroPainClinics. Technický přístup těchto endoskopických metod pod rentgenovou navigací byl také tématem jeho výuky při kadaverovém workshopu. MUDr. Rapčan zastával zároveň funkci předsedajícího v přednáškovém bloku na téma Anatomie a zobrazovací metody při intervenční léčbě bolesti.

Konference proběhla pod záštitou Intervenční sekce Polské asociace pro studium bolesti, The London Pain Forum a Foundation for the Promotion of Pain Medicin ve spolupráci s Anatomickým ústavem ve Varšavě.

IMG_5934
Dr. Roger Strachan, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Dr. Wojciech Nierodzinski (zleva)

Renomovaný neurochirurg Dr. Roger Strachan je prezidentem Neuromodulační společnosti Spojeného království Velké Británie a Irska. Působí ve fakultní nemocnici The James Cook University Hospital v anglickém Middlesbroughu.

Dr. Wojciech Nierodzinski je přední polský anesteziolog a specialista na léčbu bolesti. Jeho specializací je intervenční léčba bolesti a neuromodulační léčba. Klinickou praxi vykonává na klinice v Bialystoku, která je také spolupracujícím pracovištěm EuroPainClinics.

IMG_5935
MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a Dr. Andrzej Krol

Dr. Andrzej Krol je význačný anesteziolog a specialista na léčbu bolesti. Byl prezidentem Intervenční sekce Polské společnosti pro léčbu bolesti (IASP), je zakládajícím členem Polské neuromodulační společnosti a členem rady London Pain Forum. Působí v nemocnici St George’s Hospital v Londýně. Vědecký ředitel 5. mezinárodní konference ve Varšavě.


IMG_5940
Dr. Teodor Goroszeniuk, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Dr. Ashish Shetty (zleva)

Dr. Teodor Goroszeniuk je prezidentem London Pain Forum a zakladatelem a viceprezidentem Polské neuromodulační společnosti. Je zakládající člen a bývalý prezident Intervenční sekce Polské společnosti léčby bolesti (IASP). Věnuje se intervenční léčbě bolesti a neuromodulační léčbě. Jeho specializací je periferní stimulace a refrakční SCS (Spinal Cord Stimulation).

Dr. Ashish Shetty je mezinárodní specialista na léčbu bolesti, ředitel sekce Education and Neuromodulation v národní nemocnici The National Hospital for Neurology and Neurosurgery v Londýně.  Specializuje se na léčbu chronické bolesti zad, končetin, pánevní a břišní dutiny a na neuromodulační léčbu. Působí v The National Hospital for Neurology and Neurosurgery v Londýně.

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Omezení provozu na pracovištích EuroPainClinics z důvodu letních dovolených