MUDr. Michal Adam, FIPP, přednášel na 21. setkání algeziologů

290 | 2 min

21. Setkání algeziologu 2024 - Léčba bolesti v EuroPainClinics

MUDr. Michal Adam, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno a EuroPainClinics Olomouc, vystoupil s odborným sdělením na 21. setkání algeziologů, které se uskutečnilo ve dnech 23. až 24. května v jihomoravském Mikulově.  

Setkání specialistů léčby bolesti se v letošním ročníku zaměřilo zejména na sdílení klinických zkušeností u zajímavých kazuistik a léčebného řešení u komplikovaných případů, a to s využitím intervenčních metod a farmakoterapie včetně neopiodních analgetik.

MUDr. Michal Adam, FIPP, svým odborným sdělením otevřel téma netradičních forem neuropatických bolestí, se kterými se lékaři léčby bolesti mohou setkávat v praxi. V odborné přednášce „Intervenční řešení genitofemorální neuralgie a fantomové bolesti“ představil dvě zajímavé kazuistiky v komplexním průběhu, od diferenciální diagnostiky po léčebné doporučení a vybrané metody. První kazuistika poukázala na možnosti postupů léčby u pacienta s pánevní bolestí a bolestí v oblasti pohlavních orgánů, která byla neúspěšně diagnostikována a léčena v rámci příslušných specializací. Ve druhé kazuistice popsal problematiku rozlišení mezi pahýlovou a fantomovou bolestí po amputaci končetiny a její úspěšné řešení s využitím intervenční léčby.

MUDr. Michalovi Adamovi, FIPP, děkujeme za jeho aktivní účast a sdílení hodnotného sdělení odborné veřejnosti.