MUDr. Rapčan vystoupil na odborné konferenci British Pain Society

89 | 2 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics, byl v uplynulých dnech delegátem a přednášejícím prestižní vědecké konference University College London organizované odbornou společností British Pain Society, která se zaměřila na nedávné pokroky v intervenční léčbě bolesti.

Odborné konference na pracovní bázi se zúčastnili renomovaní lékaři z Velké Británie a dalších evropských zemí, USA a Brazílie. Společně se zaměřili na nejnovější vývoj a inovace v oblasti medicíny bolesti. Diskutována byla témata jako minimální invazivní výkony, basivertebrální ablace, endoskopické výkony, restorativní stimulace, ale i intervenční výkony při léčbě bolesti v pediatrii, neuromodulační a radiofrekvenční léčba či přínosy umělé inteligence v léčbě.

MUDr. Róbert Rapčan na konferenci vystoupil s odbornou přednáškou „Endoscopic facet joint denervation“, ve které se komplexně věnoval problematice endoskopické ablace facetových kloubů s využitím MaxMoreSpine J@ablations, inovativního terapeutického systému včetně instrumentaria speciálně navrženého pro ošetření těchto kloubních struktur.

Konference zaznamenala u všech přítomných delegátů velmi pozitivní ohlas a stala se další přínosnou pracovní událostí, která se řadí k počinům, jejichž prostřednictvím mohou lékaři společně sdílet odborné znalosti a zkušenosti a společně pracovat na dalším rozvoji oboru, podílet se na zvýšení informovanosti odborné i široké veřejnosti o prevalenci bolesti a možnostech jejího zvládání intervenčními metodami.

Je nám ctí, že MUDr. Rapčan se jako přední mezinárodní specialista intervenční léčby bolesti sdílením svých bohatých profesních zkušeností významně na tomto rozvoji podílí. Přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů.