Odborné webináře specialistů EuroPainClinics&IPA

338 | 3 min

Edukační webináře specialistů EuroPainClinics pod vedením medicínského ředitele MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., a záštitou Interventional Pain Academy by EuroPainClinics se uskutečnily koncem září za účasti 176 lékařů z celého světa.

Webináře koncipované do dvou dnů zahrnovaly vždy dvě samostatné přednášky. První webinář konaný 16. září zahájil MUDr. Robert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., který ve své přednášce „Endoscopic facet joint & SI joint denervation initial experience“ otevřel téma klinických zkušeností endoskopické denervace facetových kloubů a SI kloubu. Obě problematiky pojal komplexně od anatomie příslušných struktur, významu diagnostického testování přes možnosti terapeutických postupů až po endoskopické ošetření s využitím instrumentária MaxMore J@ablation a klinické výhody výkonů.

MUDr. Michal Matias, FIPP, se následně ve svojí přednášce „Transforaminal endoscopic discectomy“ podrobně věnoval problematice výhřezu ploténky–herni disku a možnostem jeho efektivního ošetření pomocí transforaminálního endoskopického přístupu. Zabýval se mj. intervenční a diferenciální diagnostikou, indikačními kritérii a technickými aspekty endoskopického ošetření s důrazem na operační přístup.

Druhý webinář se konal dne 29. září a přinesl další dvě hodnotná sdělení. MUDr. Róbert Rapčan se v první přednášce s názvem „Disc herniation – Innovative Management Including Endoscopy“ věnoval mimo jiné souhrnně endoskopickým procedurám v intervenční léčbě bolesti i otázce klinických výsledků realizace endoskopických výkonů z rukou intervenčního specialisty a spinálního chirurga. Objasnil možnosti endoskopických přístupů a představil několik klinických studií a zajímavých kazuistik.

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA vedl druhou přednášku s doslova filozofickým názvem „Nocebo (Licence to harm)“. Ve velmi zajímavé prezentaci představil svůj odborný pohled na medicínu z odlišného přístupu, a to z úhlu pohledu na dnešní realitu „koloběhu“ pacienta ve zdravotnickém systému, pacientova vnímání a porozumění medicínským postupům a jeho léčbě obecně. Také se věnoval významu správné komunikace v léčbě a jejím vlivu na efektivní výsledek léčby pacienta.

Cílem edukačních webinářů specialistů EuroPainClinics je vzájemné předávání zkušeností z klinické praxe mezi lékaři intervenční léčby bolesti, ale i dalších specializací. Záměrem je nejen sdílení praktických vědomostí aplikovatelných do každodenní praxe, ale také navazování společných kontaktů a vytváření konstruktivní diskusní sítě zainteresovaných odborníků.

Děkujeme našim specialistům za přínosné přednášky a skvělou prezentaci. Velmi nás těší, že oba realizované webináře proběhly za početné účasti odborného publika a bude nám ctí oznámit další pokračování edukačních webinářů.